KA_logo_v2

Nettforelesning Historie - Teori og metode (1)

Pensum til forelesningen:

Andresen m.fl. 2015: 11-165 (2012-utgåva av boka: 11-159).

Kontrollspørsmål

Del 1:

Historiefaget er ikke alene om å utforske fortidige forhold. Men hva er det særegne med måten historikere går fram for å utforske den?

 Hva kan historien brukes til og hvordan kan den misbrukes?

 

Del 2:

Hva kjennetegner en god problemstilling innenfor historiefaget?  

Hva ligger i begrepet periodisering? Hvilke fordeler kan en slik tilnærming til fortiden ha for historikeren, og evt. hvilke ulemper?  

Hva er forskjellen på et materielt og et funksjonelt kildesyn?

 

Del 3: 

Hva er en levning og hva er en beretning? Hvilke to innganger gir de oss til fortiden?  

Hvordan går vi frem for å vurdere en kildes troverdighet?  

Nevn eksempler på ikke-skriftlige kilder. Hvilke kildekritiske prinsipper må vi forholde oss til i arbeidet med disse?