KA_logo_v2

Nettforelesning Historie - Teori og metode (2)

Pensum til forelesningen:

Andresen m. Fl. S. 11–211.


Arbeidsoppgaver:

Del 1:

Hvordan kan en historiker benytte seg av tall og statistikk i sin forskning?

Hva innebærer det å studere historie som tekst? Hvilke kvalitative metoder finnes det innenfor historieforskningen og hva kjennetegner disse?


Del 2: 

Hva er forskjellen mellom en historisk teori og en historieteori?

Hvilke utfordringer har påvirkningen fra sosiologien medført for historiefaget?Del 3: 

Hva må vi passe oss for når vi forsøker å studere historiske fenomen ved å vise til årsaksforklaringer?

Hva er de viktigste forskjellene mellom intensjonale og funksjonelle forklaringer? Del 4

På hvilken måte kan vi si at historieskrivingen i Norge på 1800-tallet var forankret i politisk prosjekt? 

Hva er er typisk for Annale-skolens måte å skrive historie på?