KA_logo_v2

Om koronaviruset

                                                                                                                    Oslo, 12.3.2020

Oppdatering: viktig informasjon fra Kulturakademiet til studenter og foresatte

Verdenshelseorganisasjon WHO erklærte i går utbruddet av koronaviruset som en pandemi. Hele verden er berørt. Det gjelder også studiebyene våre. Det er ikke kjennskap til eller mistanke om at noen studenter eller ansatte ved Kulturakademiet er smittet med viruset. 

Kulturakademiet har avviklet sitt program i Roma. I løpet av de siste dagene har alle studentene med ett unntak forlatt byen. Bakgrunnen for avgjørelsen er det vi har opplevd som sviktende infrastruktur og et helsevesen i Italia som ikke har tålt den ekstra belastningen som epidemien innebærer. 

Vi opplever at myndighetene i Barcelona, Berlin og Paris fortløpende pålegger innbyggerne ytterligere restriksjoner. Det er ingen grunn til å tro at noen skoler vil holde åpent på mandag. Det vil trolig også komme ytterligere restriksjoner blant annet i form av begrensende åpningstider på butikker, restauranter osv. På det nåværende tidspunktet opplever vi ikke helsesituasjonen som kritisk for våre studenter i Barcelona, Berlin og Paris, men de befinner seg i storbyer der det er grunn til å anta at helsevesenet vil bli ytterligere belastet i dagene som kommer.

Kulturakademiet er kjent med at det er høy sannsynlighet for at Gardermoen stenges i morgen. Dette vil også kunne gjelde andre flyplasser i Norge. Studenter som ikke er komfortable med å bli i Barcelona, Berlin, eller Paris over en periode på ubestemt lengde, bør derfor forsøke å komme med et fly i kveld. Dette er i overensstemmelse med helsedirektørens uttalelse på pressekonferansen kl. 14.30.

Vi ønsker at alle studenter sammen med sine foresatte nå umiddelbart skal vurdere om de ønsker å reise hjem. En rask beslutning anbefales. Alternativet vil være å måtte bli på studiestedet i en ubestemt tidsperiode. Reiser man hjem, må man være forberedt på å bli satt i karantene i to uker. 

Kulturakademiet vil ha et operativt apparat på studiestedene også i tiden fremover som bistår studentene, men vi ønsker å kommunisere at lokale restriksjoner vil kunne begrense aktiviteten. 

Vennlig hilsen

Are Lervik

Rektor, Kulturakademiet


                                                                                                                    Oslo, 25.2.2020

Oppdatering: om koronaviruset

Utbrudd av koronaviruset (2019-nCoV) har nådd områder i Nord-Italia. Foreløpig er det ingen meldinger om utbrudd i Roma, Berlin eller Paris, men spanske myndigheter melder i dag om det første tilfellet av koronavirus i Barcelona. Helgeutflukten fra Roma til Firenze 6.-8. mars avlyses som følge av utbruddet lenger nord i Italia.

Ifølge World Health Organization (WHO) har 80% av de smittede kun milde symptomer (feber, sår hals, rennende nese, verk i kroppen). 15% har mer alvorlige symptomer som lungebetennelse mens 5% blir kritisk syke. 

Flere kan oppleve vanlig sesongbasert influensa og forkjølelse, men det anbefales at det tas ekstra forholdsregler og at alle som får feber eller opplever andre sterke symptomer, gir beskjed til senterleder og kontakter lege for undersøkelse og behandling. I Roma har lokale myndigheter gitt beskjed om at man ved mistanke om smitte av korona ikke skal oppsøke lege eller sykehus, men ringe +391500. I Barcelona er det gitt beskjed om at man skal ringe 061 ved mistanke om smitte. I Paris blir man ved mistanke om smitte bedt om å holde seg hjemme og ringe legehjelp på 112 eller 15.

WHO anbefaler at man

 • unngår kontakt med personer som er syke
 • unngår å berøre øyne, nese og munn
 • holder seg hjemme når man er syk
 • hoster og nyser i albuen eller i papirtørkle som deretter kastes
 • rengjør og desinfiserer gjenstander og overflater som ofte berøres med rengjøringsspray eller engangsklut
 • vasker hender ofte og i over 20 sekunder med såpe og varmt vann; særlig gjelder det etter toalettbesøk, før måltider og etter å ha hostet eller pusset nesen
 • rengjør hendene med alkoholbasert (minst 60% alkohol) rengjøringsmiddel dersom såpe og vann ikke er tilgjengelig
 • ikke bruker maske dersom man er frisk. Eventuelt kan man kontakte lege med tanke på informasjon om mest hensiktsmessig bruk av maske

Kulturakademiet anbefaler at man er ekstra påpasselig med søvn og mat og tar forholdsregler for å unngå å svekke immunforsvaret. Vi følger saken fortløpende i media samt reiseråd og retningslinjer fra norske myndigheter samt fra lokale myndigheter på studiestedene. 

Med vennlig hilsen

Are Lervik

Rektor, Kulturakademiet

Telefon: 22438200. E-post: info@kulturakademiet.no


                                                                                                                      Oslo, 1.2.2020

Reiseinformasjon: om koronaviruset

Internasjonale og lokale helsemyndigheter jobber i disse dager aktivt med å kontrollere utbruddet av koronaviruset og forhindre spredning. Kulturakademiet anser det som lite sannsynlig at utbruddet vil ha noen konsekvenser for ditt studiesemester i Roma, Barcelona, Berlin eller Paris. Vi følger allikevel med på nyhetene og rådene som blir gitt av norske myndigheter og myndighetene lokalt på studiestedene, og anbefaler deg å gjøre det samme. Vi ønsker å minne deg på:

Som student ved Kulturakademiet vil du ha tilgang til et omfattende støtteapparat og en rekke støttesystemer.

Nyttige nettsider:

Folkehelseinstituttets side om koronaviruset

UDs reiseinformasjon

UDs operative senter

Praktisk informasjon, nødnumre, helse og sikkerhet Roma

Praktisk informasjon, nødnumre, helse og sikkerhet Barcelona

Praktisk informasjon, nødnumre, helse og sikkerhet Berlin

Praktisk informasjon, nødnumre, helse og sikkerhet Paris

Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte med koronavirus

Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot sykdommen.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter;

 1. Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
 3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde 1-2 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Med ønske om et trygt og friskt semester, 

Are Lervik

Rektor, Kulturakademiet

Telefon: 22438200. E-post: info@kulturakademiet.no