KA_logo_v2

Lånekassen

Ordinær studiestøtte

Studiestøtte fra Lånekassen høst 2024 og vår 2025

(betinget av at man får godkjent studiekompetanse og er meldt opp til eksamen i studiepoenggivende kurs ved akkreditert høyskole)

Studiestøtte årsstudium 151690 kr

fordelt på lån og stipend

Studiestøtte studier høst 2024 68950 kr

fordelt på lån og stipend

Studiestøtte studier vår 2025 82740 kr

fordelt på lån og stipend

Studiestøtte for studenter på programmene Filosofi og kultur; Filosofi, historie og kultur; eller Historie og kultur

Studenter som får godkjent studiekompetansen sin og melder seg opp til en høyskole- eller universitetseksamen, har rett til støtte fra Lånekassen.

Som student ved Kulturakademiet vil du kunne motta den samme studiestøtten som andre studenter ved universiteter og høgskoler i Norge. Vær oppmerksom på at Lånekassen ikke klassifiserer deg som utenlandsstudent til tross for at du tilbringer semesteret eller året i utlandet. Du har for eksempel ikke krav på støtte til skolepenger eller reisestøtte når du er student hos oss.

Lånekassen utbetaler ikke hele støtten på en gang. Du vil motta et større beløp den første måneden rett før semesterstart og resten utporsjonert over månedlige utbetalinger.

Dersom du melder deg opp til eksamen i kurs som gir 30 studiepoeng ved et universitet eller en høyskole, kan du høsten 2024 motta totalt kr 68950 i studiestøtte (lån og stipend). Høsten 2024 utbetales kr 27580 i august, deretter utbetales et månedlig beløp på kr 10343 i tidsrommet september–desember.

Dersom du melder deg opp til eksamen i kurs som gir 30 studiepoeng ved et universitet eller en høyskole, kan du våren 2025 motta kr 82740 i studiestøtte (lån og stipend). Våren 2025 utbetales kr 27580 i januar, deretter utbetales et månedlig beløp på kr 11032 i tidsrommet februar–juni.

Tallene baserer seg på forskrift om endring i forskrift for utdanningsstøtte. Du bør sørge for å få disse tallene bekreftet på hjemmesiden til Lånekassen. Tallene er litt annerledes for eksempel dersom du bor hjemme i deler av semesteret, ikke står på eksamen, har barn, høy personinntekt, trygd eller formue. Merk spesielt at det kun er borteboere som får stipend fra Lånekassen og at omgjøringen av studielån til stipend derfor avhenger av at man er borteboer hele eller deler av det aktuelle semesteret. Inntil 40% av lånet kan omgjøres til stipend. Bor du hjemme hos foreldrene dine før og etter utenlandsoppholdet ditt, vil dette påvirke hvor mye lån du får omgjort til stipend.