KA_logo_v2

For studenter

Pensum

Pensum for våren 2019 er foreløpig ikke endelig bekreftet.

Exphil, høst 2018

Hauge og Holgernes, Filosofia, 2. utg., Høyskoleforlaget, 2005: Hele boken er pensum.

Hauge og Holgernes, Vitenskap og språk. En innføring i vitenskapsfilosofi og logikk, Høyskoleforlaget, 2005: Del 2 er pensum (s. 139-199). Merk deg at samme bok er på pensum i exfac.

Tollefsen, T., Syse, H. og Nicolaisen, R.F.: Tenkere og ideer: Filosofiens historie fra antikken til vår egen tid, Ad Notam Gyldendal, 2007: Sidene 148-250 er pensum. NB. Utdraget fra boken vil bli tilgjengeliggjort som digitalt kompendium i itslearning, så det er ikke strengt nødvendig å kjøpe boken.

Exfac, høst 2018

Gilje N. og Grimen H., Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi, Universitetsforlaget, 1993 eller senere. 266 sider.

Hauge og Holgernes, Vitenskap og språk. En innføring i vitenskapsfilosofi og logikk, Høyskoleforlaget, 2005: Del 1 er pensum. Merk deg at samme bok er på pensum i exphil.

Hauge og Haga, Handling, valg og ansvar. Etikk og menneskesyn i historisk perspektiv, Fagbokforlaget, 2014: Hele boken er pensum. 

Sontag, Susan, "Mot fortolkning", 10 sider. Artikkelen vil bli gjort tilgjengelig digitalt.

Etikk og livssyn (REL150), høst 2018

Christoffersen, S.Å. (2. utg. 2012). Handling og dømmekraft. Etikk og menneskesyn i lys av en kristen kulturarv. Oslo: Universitetsforlaget.(212 s.)

Aadnanes, Livssyn, 4. utg., 2012: Sidene 11-104 og 130-291 er pensum.

Vaags, R.H. (2004). Filosofiens hovedspørsmål. Innføring i filosofi. Bergen: Fagbokforlaget. (93 s.)

Følgende artikler vil bli tilgjengeliggjort i kompendium:

Hagtvedt, B. (2007). «Forskjellighetens fellesskap. Menneskets rettigheter og humanismens moral», i: Søderlind, D. (red.). Verdier og verdighet. Tanker om det humanistiske livssyn. Oslo: Humanist, s.113-128. (16 s.)

Heiene, G. & Thorbjørnsen, S.O. (2011). Kristen etikk – en innføring. Oslo: Universitetsforlaget, s. 186-214. (29 s.)

Henriksen, J.-O. & Vetlesen, A.J. (3. utg. 2006). Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 76-130; 248-253. (61 s.)

Lingås, L.G. (2001). Skape en himmel her? Humanisme og andre verdslige livssyn. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s. 95-104; 116-143. (38 s.)

Svendsen, L.Fr.H. (2007). «Humanisme og antihumanisme. En skisse av humanismens filosofihistorie», i: Verdier og verdighet, s.51-63. (13 s.)

Aas, P.A. (2011). Humanisme. «Først og fremst et menneske». Oslo: Pax, s. 129-160. (32 s.)

Historie

Du vil finne pensumliste for de to kursene i historie våren 2019 her, så snart listen er klar.