KA_logo_v2

Pensum historie

Pensum for våren 2022 er ennå ikke bekreftet. 

HI111N Norsk og internasjonal oversynshistorie ca. 300 - 1536

Følgende bøker må kjøpes/lånes separat:

Bagge, Sverre (2020). Europa tar form: år 300 til 1350. Oslo: Cappelen akademisk forlags. 11-320 (309 sider).

Hagemann,Gro; Melby, Kari; Roll-Hansen, Hege; Sandvik, Hilde; Øye, Ingvild (2020). Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Oslo: Cappelen Damm akademisk, 3. utgave (555 sider). Boken er også pensum for HI112 Norsk og internasjonal oversynshistorie ca. 1536 - 1870.

Imsen, Steinar (2000). Europa 1300 - 1550. Oslo: Universitetsforlaget, 2. utgave, s. 19-113, 132-148, 177-205 (141 sider). 

Sigurðsson, Jón Viðar; Risøy, Anne Irene (2011). Norsk historie 800 - 1536: frå krigerske bønder til lydige undersåttar. Oslo: Samlaget, bind 1, s. 11 - 280 (270 sider).

Følgende utdrag vil bli tilgjengeliggjort av HiVolda i Canvas (se under "Moduler). 

Gustafsson, Harald (2007). Nordens historia: en europeisk region under 1200 år. Lund: Studentlitteratur, 2. uppl, s. 19-62 (44 sider). 

Steensgaard, Niels (2000). Ascehougs verdenshistorie: b7: Verden på oppdagelsenes tid: 1350 - 1500. Oslo: Aschehoug, s. 12-59, 72-143, 170-209 (160 sider). 

Totalt 1479 sider

HI112N Norsk og internasjonal oversynshistorie ca. 1536 - 1870

Følgende bøker må kjøpes/lånes separat:

Andresen, Astri; Sissel Rosland; Teemu Ryymin og Svein Atle Skålevåg (2015). Å gripe fortida: innføring i historisk forståing og metode. Oslo: Samlaget, 2. utgave, s. 11-165 (155 sider). 

Dyrvik, Ståle (2011). Norsk historie 1536-1814: vegar til sjølvstende. Oslo: Samlaget, bind 2, s. 13-294 (282 sider)

Hagemann,Gro; Melby, Kari; Roll-Hansen, Hege; Sandvik, Hilde; Øye, Ingvild (2020). Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Oslo: Cappelen Damm akademisk, 3. utgave, s. 145 - 212 (68 sider).

Kramer, Lloyd S.; Joel Colton og R.R. Palmer (2020): A history of Europe in the mordern world. New York, NY: McGraw-Hill Education, 12. utgave, s. 103-581 (479 sider). Alternativt kan denne boken benyttes: R.R. Palmer og J. Colton (2014). A history of Europe in the mordern world. Side 99 - 568 (469 sider).

Myhre, Jan Eivind (2015). Norsk historie 1814-1905: å byggje ein stat og skape ein nasjon. Oslo: Samlaget, 2. utgave, s. 11-127, 139-199 (178 sider).

Følgende bok er tilgjengelig online

Steensgaard, Niels (1985). Verdensmarked og kulturmøter: 1500-1750. Oslo: Aschehoug, s. 12-85, 110-119, 148-193, 212-235 (153 sider).