KA_logo_v2

Sikkerhet

Ved en krisesituasjon vil ambassaden etablere en alarmtelefon assistert av et kriseteam. Dette telefonnummeret blir kun etablert om krisen inntreffer, og det kan ta omlag én time å aktivere telefonnummeret. Telefonnummeret er 23 95 23 95 og er det nummeret familie og foresatte kan ringe for å få informasjon.

Telefonnummeret til UDs operative senter (UDops), som er ansvarlig for norske ambassader i utlandet, er 23 95 00 00. Operasjonssenteret vil være best å kontakte da ansatte ved ambassaden i studielandet mest sannsynlig vil være opptatt. E-postadressen til UDops er UDops@mfa.no.

Ved en krise vil også Kulturakademiet snarest opprette et krise- og informasjonssenter som kan nås på telefon 22438200. Ansatte ved Kulturakademiet på studiestedet vil primært være opptatt med å håndtere situasjonen lokalt. For oppdatert informasjon er det derfor fint om du kan ringe 22438200 eller besøke denne nettsiden som ikke er operativ nå, men som vil bli oppdatert kontinuerlig i en krisesituasjon.