KA_logo_v2

Lånekassen

Studiestøtte til lengre språkkurs i Paris

Studiestøtte til lengre språkkurs i Paris studieåret 2024–2025

Totalt for årsstudium ca. 166400 kr

Årsstudenter har opphold på ca. 28 uker og språkundervisning i 24 uker.

Totalt for semesterstudium ca. 83200 kr

Semesterstudenter har opphold på ca. 14 uker og språkundervisning i 12 uker.

Basislån 41370 eller 82740 kr

Kr 13790 per måned. Inntil 40 % av basislånet kan omgjøres til stipend hvis du 1) består utdanningen din (godkjent språktest), 2) har inntekt og formue under grensene som er fastsatt av Lånekassen, og 3) begynner på en grad i det landet du tok språkkurset, innen ett år etter du ble ferdig med kurset (nytt for studieåret 2024-2025)

Reisestøtte ca. 2500 eller 5000 kr

35% utbetales som stipend.

Støtte til språkkurs ca. 39330 eller 78660 kr

ca. 3420 euro per semester; sum oppgitt i kr er ved eurokurs på 11,5.

Studiestøtte til lengre språkkurs i Paris

Lånekassen gir studiestøtte til språkkurs på 3 måneder eller mer dersom følgende krav er innfridd (1) du går på en offentlig godkjent språkskole; (2) kurset er fulltid, det vil si 15 timer eller mer i uken; (3) du planlegger høyere utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i det landet du skal ta språkkurset, eller utveksling (delstudier) i det landet. Du trenger ikke å ha fått opptak til videre utdanning for å få støtte, men du må oppgi hvilken utdanning du planlegger etter språkkurset. Du må også ha generell studiekompetanse fra Norge. Språkkurset må avsluttes med en offentlig godkjent språktest.

Lånekassen gir i 2024/2025 en basisstøtte på kr 13790 i måneden til å leve og bo for. Av dette kan inntil 40 prosent bli omgjort til stipend hvis du 1) består utdanningen din (godkjent språktest), 2) har inntekt og formue under grensene som er fastsatt av Lånekassen, og 3) begynner på en grad i det landet du tok språkkurset, innen ett år etter du ble ferdig med kurset (nytt for studieåret 2024-2025). Du kan få reisestøtte til to tur-retur reiser i året (én per semester). Det er også mulig å få dekket skolepenger til språkskolen.