KA_logo_v2

Theodor W. Adorno

Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (født 11. september 1903, død 6. august 1969) var en tysk marxistisk sosiolog, filosof, pianist, musikkviter og komponist. Han var medlem av frankfurterskolen sammen med tenkere som Max Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Erich Fromm og Leo Løwenthal. Allerede som ung musikkritiker og amatørsosiolog, var Theodor W. Adorno først og fremst en filosofisk tenker. Merkelappen han ofte gis, sosialfilosof, legger vekt på de sosialkritiske sidene ved hans filosofiske tenkning, som fra 1945 og fremover fikk en fremtredende intellektuell rolle i den kritiske teorien i og omkring frankfurterskolen.