KA_logo_v2

Walter Benjamin

Walter Bendix Schönflies Benjamin (født 15. juli 1892 i Berlin, død 27. september 1940 i Portbou) var en tysk-jødisk filosof, kunstteoretikar, litteraturkritikar og oversetter. Benjamin blir regnet som en av de mest originale marxistiske kulturteoretikerne i dette århundre, med en merkbar innflytelse fra jødisk messianisme og kabbala. I sitt ufullendte hovedverk fra 1930-årene, Das Passagen-Werk, prøvde han å lage en historiefilosofisk fremstilling av 1800-tallet gjennom en kollageform. Benjamin er også meget kjent for essayene Kunstverket i reproduksjonsalderen fra 1936 og Historiefilosofiske teser fra 1940. Sistnevnte, forfattet Benjamin like før hans tragiske død, for egen hånd, på grensen til Spania i frykt for å bli utlevert til Gestapo.