KA_logo_v2

Leilighetsinformasjon

Informasjon om hvor du skal bo og med hvem, blir sendt ut i begynnelsen av august / slutten av januar. Vi tar hensyn til alle ønsker som ble innmeldt innen fristen, så langt det er mulig.

Kontakt din senterleder dersom du har spørsmål om studentbolig på ditt studiested.