KA_logo_v2

Instrukser, mandater og funksjonsbeskrivelser

Sammensetning, mandat og forretningsorden for Forsknings- og utviklingsutvalget