KA_logo_v2

Instrukser, mandater og funksjonsbeskrivelser

Sammensetning og mandat for utvalg for studier og utdanningskvalitet