KA_logo_v2

Tidligere vilkår

Informasjon til høststudentene 2020 om endringer som følge av koronasituasjonen

Hvordan har Kulturakademiet løst koronasituasjonen dette vårsemesteret?

Kulturakademiet startet evakueringen av sine studenter fra Roma allerede søndag 8. mars og ikke lenge etter fra de andre studiestedene. Nettundervisning på alle programmer startet i uke 12. Før påske var vi ajour med all undervisning. For studentene på programmet i filosofi, samfunn og språk og på programmet i historie er undervisningen todelt med videoforelesninger og seminarer knyttet til hver forelesning i Discord, som er et verktøy som gir anledning til kommunikasjon gjennom tale, tekst og videostream. Språkstudenter har kunnet følge nettundervisning i regi av Kulturakademiets samarbeidsskoler på studiestedene. Alle studiepoenggivende eksamener blir arrangert digitalt på nett. 

Blir semesteret arrangert som normalt høsten 2020?

Ja, det er planen. Kulturakademiet regner med at UDs reiseråd vil endre seg i god tid før 20. august, slik at semestrene kan starte på studiestedene på planlagt tidspunkt. Vi regner også med at skolene ikke lenger vil være stengt av myndighetene på studiestedet mot slutten av august. Samtidig ser vi behovet for å ta høyde for at lokale myndigheter kan opprettholde skolestengningene utover høsten.

Hvordan sikrer Kulturakademiet meg som student?

I lys av den pågående situasjonen har Kulturakademiet nå hatt en gjennomgang av vilkårene som gjelder for studiereisen din. For dere som er påmeldt og har bekreftet studieplassen før 8. april 2020, har vi kun anledning til å gjøre endringer som er gunstige for dere. De viktigste av disse, er at frist for avmelding uten ekstra kostnad er forskjøvet fra 8. mai til 8. juni samt at summen på avbestillingsgebyret etter 8. juni er satt lavere. Det vil bli tatt en vurdering i løpet av mai om denne datoen skal forskyves ytterligere. Her er de endrede vilkårene for studenter som bekreftet studieplass til og med 8. april. Det samme gjelder i vilkårene for studenter som får opptak og bekrefter studieplass fra 9. april

Videre, og dette er viktig for dere, gis det tilleggsvilkår som følge av koronasituasjonen. Tilleggsvilkårene som kan gjelde alle studenter ved Kulturakademiet høsten 2020, angir betingelsene for at man kan få utgift til bolig og deler av kursavgiften refundert fra skolen dersom det skulle bli skolestengning og hjemreise høsten 2020. Tilleggsvilkårene gir også en utvidet rett til å forskyve studieplassen fra å gjelde for høsten 2020 til å gjelde for våren 2021. Tilleggsvilkårene tar høyde for at forsikringsvilkårene vil strammes inn, og er ment å minimere risikoen deres ved å følge studiene høsten 2020. 

Som student vil man også være sikret ved å tegne den obligatoriske studentforsikringen som Kulturakademiet anbefaler. Våren 2020 hadde alle studentene studentforsikringen til Europeiske, men per 5.4.20 er det ikke mulig å tegne ny studentforsikring. Vi regner med at det vil bli mulig igjen snart, men er usikker på hvilke konsekvenser situasjonen nå vil ha på forsikringsvilkårene. Forsikringen inneholder p.t. en innboforsikring, studieavbruddsforsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring. Se her for forsikringsvilkår våren 2020

Dersom det blir vanskelig å gjennomføre samlingsbasert undervisning på studiestedet, vil undervisningen gjennomføres digitalt så å si fra dag 1. En eventuell skolestengning vil heller ikke ha noen innvirkning på eksamen som også vil bli arrangert digitalt.

Når må jeg melde meg av for å slippe å betale avmeldingsgebyr?

Melder du deg av før 8. juni, slipper du alle ekstra kostnader. Du vil også få refundert alt du har betalt i mai for bolig eller som første del av av kursavgift. Mot slutten av mai tas det en vurdering om denne fristen bør utsettes ytterligere.

Kan jeg forskyve studieplassen min til våren 2021?

Ja, det kan du hvis du gir oss beskjed skriftlig før 16. juli og det blir bekreftet skriftlig av Kulturakademiets administrasjon at beskjeden er kommet frem. Dersom du forskyver studieplassen din med et semester, vil alle innbetalinger du har gjort for høsten, flyttes til å gjelde for våren 2021.

Må jeg reise hjem hvis myndighetene lokalt i Roma, Barcelona, Berlin, Paris eller Cambridge bestemmer at skolen må stenges?

Nei, du beholder leiligheten din og kan velge å bli værende med mindre utlendinger ikke har anledning til å være i landet. Kulturakademiet vil komme med anbefalinger ut fra forholdene lokalt og rådene til norske og lokale myndigheter. Ved en eventuell skolestengning kan du følge nettundervisning.

Hvor mye av kursavgiften kan jeg få refundert fra Kulturakademiet dersom skolen tvinges til å holde stengt på studiestedet deler av semesteret? 

Dersom studiereisen avlyses inntil 30 dager før avreise, kan du kreve refusjon av hele kursavgiften. Dersom skolen tvinges til å holde stengt, slik at samlingsbasert undervisning er umulig, får du refundert opptil en sum av kr 30 000 for studenter på programmet i filosofi, samfunn og språk og kr 20 000 for semesterstudenter i språk, som har lavere kursavgift i utgangspunktet. Størrelsen på refusjonen er avhengig av lengden på skolestengningen og er regulert av tilleggsvilkårene for høsten 2020. Ved en eventuell skolestengning bør du også undersøke om du kan rette krav mot forsikringsselskapet.

Hva skjer hvis skolen tvinges til å holde stengt når undervisningen skal starte i slutten av august?

Kulturakademiet forbeholder seg retten til å forskyve programmet med opptil 4 uker. Dersom dette blir aktuelt, vil det gis beskjed så tidlig som mulig.