KA_logo_v2

Tidligere vilkår

Tilleggsvilkår for høsten 2020 som følge av koronasituasjonen, av 8.4.20

På grunn av den pågående koronasituasjonen gjør vi for nye påmeldinger enkelte midlertidige endringer i våre standardvilkår for priser og avmelding:

Refusjon av betaling i mai: Frist for betaling av innkvartering, eventuelt første avdrag på kursavgift for de som ordner innkvartering selv (kr 18 000), er 8. mai. Denne utgiften er refunderbar ved avmelding før 8. juni 2020, men vil ikke bli refundert ved en eventuell avmelding etter denne datoen med mindre studentene gis beskjed av Kulturakademiet om skolestengning senest 6. august ut fra en helhetsvurdering som omfatter UDs reiseråd, restriksjoner fra lokale myndigheter og andre forhold på studiestedene. 

Refusjon av utgift til bolig: Dersom både UDs reiseråd, lokale restriksjoner på skoledrift og andre forhold på studiestedet tilsier at skolen må holdes stengt ved studiestart på studiestedene 20. august, og Kulturakademiet vurderer det dithen senest 6. august, vil studenten kunne få refundert opptil 75% av boligutgiften. Ved en bestemmelse om skolestengning før 16. juli vil hele utgiften til bolig kunne bli refundert.

Vilkår for skolestengning: Kulturakademiets styre vurderer eventuell skolestenging ut fra UDs reiseråd, restriksjoner fra lokale myndigheter på studiestedene samt andre forhold på studiestedene som kapasitet i helsevesenet. Ved en skolestengning etter at semesteret er i gang, vil studenten fortsatt kunne disponere leilighet på studiestedet og få alternativ nettbasert undervisning. Han eller hun vil også kunne avlegge avsluttende eksamener. Kulturakademiet forbeholder seg retten til å stenge skolen i to uker samt i høstferien uten at deler av kursavgiften blir refundert. 

Refusjon av kursavgift for årsstudenter og semesterstudenter i filosofi, samfunn og språk: Dersom skolen stenges og Kulturakademiet anbefaler hjemreise, refunderes kr 3 200 per uke utover de to ukene pluss høstferien for årsstudenter i språk, årsstudenter på programmet i filosofi, samfunn, historie og språk og semesterstudenter i filosofi, samfunn og språk, opptil en maksimal sum på kr 30 000. 

Refusjon av kursavgift for semesterstudenter i språk: Dersom skolen stenges og Kulturakademiet anbefaler hjemreise, refunderes kr 1 800 per uke utover de to ukene pluss høstferien for semesterstudenter i språk, opptil en maksimal sum på kr 20 000. 

Rett til forskyvning av semesteret: Kulturakademiet forbeholder seg retten til å forskyve eller utvide semesteret på studiestedet med opptil 4 uker for å få gjennomført sitt program. 

Studentens rett av forskyvning av studieplass før studiestart: Studenter høsten 2020 har rett til å forskyve studieplassen sin til våren 2021 dersom de gir skriftlig beskjed om det før 16. juli. Det understrekes at beskjeden må komme frem til Kulturakademiets administrasjon og skriftlig bekreftes som mottatt av Kulturakademiet. Ved forskyvning av studieplass før 16. juli vil alle innbetalinger for høsten 2020 flyttes til å gjelde for våren 2021.

Studentens rett til forskyvning av studieplass etter studiestart: Dersom en eventuell skolestengning og hjemreise etter UDs råd høsten 2020 innebærer at studenten, også etter en eventuell forskyvning eller utvidelse, mister mer enn 50% av samlingsbaserte aktiviteter og av oppholdet sitt på studiestedet, vil han eller hun kunne velge mellom refusjon, etter vilkårene angitt over, og ny studieplass påfølgende semester der kursavgiften er senket med en andel som tilsvarer verdien av perioden med tapt samlingsbasert undervisning.

Studenter som allerede har bekreftet studieplassen for høsten 2020, kan velge om de vil benytte seg av ovennevnte eller vilkårene som gjaldt på påmeldingstidspunktet.