KA_logo_v2

Velkommen

Velkommen til studier ved Kulturakademiet!

Kjære student!
Du har fått opptak på et studium ved Kulturakademiet.

Velkommen
Programmet høsten 2023 starter på studiestedet ditt 22. august og avsluttes 20. november med unntak av i Paris der studieoppholdet avsluttes 25. november. Våren 2024 arrangeres studieoppholdet mellom 6. februar og 6. mai med unntak av Paris der studieoppholdet avsluttes 11. mai. Studiene har en unik og trygg sosial ramme og byr på inspirerende kulturopplevelser som bidrar til den faglige utviklingen din.

Slik takker du ja til studieplassen
Du bekrefter at du ønsker studieplassen gjennom å betale administrasjonsgebyret på kr 4 000 innen 5 dager. Faktura blir tilsendt per e-post. Vi sender deg en bekreftelse så snart vi har registrert at du har takket ja til studieplassen.

Om studiet
Studiet ved Kulturakademiet har faglige, kulturelle og sosiale sider som gjensidig forsterker hverandre og skaper en spesielt motiverende læringssituasjon.

Studiene er forankret i byen på en måte som inspirerer og styrker deg i det faglige arbeidet. I programmet inngår ikke bare de studiepoenggivende emnene, men også seminarer om studie- og skriveteknikk, språkkurs, kulturelle utflukter som gjør deg kjent med byen og landet du bor i, samt foredrag og seminarer om temaer med direkte relevans for unge voksne som skal bli trygge og selvstendige i en ny by.

Kulturakademiet legger stor vekt på at du skal bli kjent med en ny kultur – og lære å manøvrere i internasjonalt terreng. Som student inngår du i et trygt og berikende sosialt miljø i en ny og spennende by. Du inngår i en større gruppe av norske studenter, og du blir fulgt tett opp av senterledere og forelesere – i undervisningssituasjonene, så vel som i dagliglivet og på store og små utflukter.

Til sammen skaper dette en unik faglig, kulturell og sosial ramme rundt studiene.

Her finner du mer informasjon om studiet og studiestedet. Du kan også lese Kulturakademiets satsning på liberal arts og fordeler med liberal arts-studier tidlig i studieløpet her.

Viktig informasjon

(1) Oversikt over kostnader knyttet til studiet finner du her.

(2) Her finner du oversikt over studiestøtten du kan motta fra Lånekassen.

(3) Vi anbefaler at du tegner den obligatoriske studentforsikring hos ANSA så snart du har bekreftet studieplassen din, slik at du er dekket av forsikringen fra dag én.

(4) Før studiestart i Roma arrangeres det et digitalt faglig forprogram, slik at du allerede er i faglig flyt når undervisningen starter.

(5) Vi oppfordrer deg også til å sette deg inn i våre forventningsavklaringer.

(6) Her får du oversikt over praktiske forberedelser før studiestart. (NB. For å komme inn på siden må du bruke passordet du har fått tilsendt på e-post.)

(7) Her kan du lese om studieoppholdet ditt.

(8) Dersom du likevel ikke ønsker plassen, gir du oss beskjed om dette innen fem dager per e-post til info@kulturakademiet.no. Regler for avmelding finner du under punkt 5 i våre vilkår. Oversikt over kostnader knyttet til studiet finner du her. Angrerettsskjema finner du her, angrefristen utløper fjorten dager etter at denne e-posten er sendt.

(9) I forkant av studiestart vil du jevnlig motta nyhetsbrev med oppdatert informasjon om studiet.

(10) Kontakt oss hvis du har noen spørsmål: info@kulturakademiet.no eller telefon 22438200. Vi syns det er stas at du vil studere hos oss.

Alta alatis patent (Himmelen er åpen for dem som har vinger).