KA_logo_v2

For studenter

Forventningsavklaringer

UTFORDRING // LØSNING

FØR AVREISE

 • ordne alt praktisk før avreise // Sett av litt tid og gjennomgå gjøremålslisten punkt for punkt og ordne så mye som mulig så tidlig som mulig.
 • forprogrammet // Studenter på programmet i exphil, exfac og idéhistorie må fullføre og få godkjent forprogrammet sitt før undervisningen starter. Jobb jevnt og trutt frem til innlevering. Det er ikke nødvendig med spesielt lange svar. Dersom innleveringen ikke blir godkjent, får dere anledning til å gjøre nødvendige justeringer.
 • tidlig oppstart på historiekurset om våren // Studenter som skal ta eksamen i historie om våren (inkludert årsstudentene), må være forberedt på at nettundervisningen starter allerede første uken i januar og at formelle arbeidskrav i form av flervalgstester må bestås allerede før oppstart på studiestedet.

DE FØRSTE DAGENE

 • samboerskap // Det er utfordrende å bo tett på nye mennesker, men det gir samtidig en unik anledning til å utforske samboerskapets psykologi. Vis hensyn og prøv å forstå andres behov. Spør hverandre om hva dere har behov for: «Hvilke behov har du i dag, Anna?» Vær spesielt hensynsfulle overfor de som har behov for ro for å kunne konsentrere seg og for å sove. De som er ryddigst og de som vil sove, er sjefene.
 • romdeling // De aller fleste deler rom med en annen, i noen tilfeller deler man også dobbeltseng. Noen ganger er det med én man kjenner fra før, men det kan også være med en ny person, og det kan oppleves som uvant. Erfaringen vår er at romdelingen går helt fint for de aller fleste. Det som er viktig, er at man blir enig om noen regler, særlig i forhold til ro og orden. Det er ikke uvanlig å ha utfordringer knyttet til søvn, og det er viktig å være sensitiv overfor samboerens søvnmønster. Altså; ikke bras inn og vekk samboeren din hver natt hvis du er en natteravn.
 • leiligheten // Eventuelle feil eller mangler i leiligheten prøver vi å rette opp så snart som mulig etter ankomst. Det er viktig at du gir skriftlig beskjed i skjema du får utdelt eller per e-post så tidlig som mulig. Noen ganger får vi først mot slutten av oppholdet beskjed om et problem som lett kunne vært rettet opp dersom det var blitt gitt beskjed med en gang. Vær klar over at utformingen av leiligheten kan føles uvant. Det samme gjelder interiør. Det er ikke alltid skandinavisk stil. Det du tenker er et gammelt og slitt bord, kan være en verdifull antikvitet. Hvite flekker i kjeler og på badet skyldes som regel mer kalkholdig vann enn vi har hjemme.

GENERELT

 • leilighetsfordeling // Kulturakademiet leier en rekke leiligheter på studiestedene. Disse har ulik størrelse, ulike sterke og svake sider og er fordelt utover ulike nabolag. Det hender at vi opplever at noen synes at andre bor i en finere leilighet og et hyggeligere eller mer sentralt område. Alle nabolag og leiligheter har sine fordeler og ulemper. Vi hjelper deg gjerne med å forstå og få mest mulig ut av nabolaget ditt. Se gjennom fingrene med at andre bor i nabolag og leiligheter du kanskje liker bedre. Inviter og besøk hverandre!
 • misnøyeuken // Uken etter ferien pleier uenigheter og skurringer i leiligheten å komme til overflaten. Det er helt naturlig etter en liten pause fra hverandre og fra oss ansatte, og gir en fin anledning til nødvendige korrigeringer. Snakk med hverandre og snakk med oss. Erfaringen vår er at det ofte bare er små justeringer som skal til. Om det topper seg litt denne uken, er det tilbake til normalen uken etter.
 • sosialitet // De lokale (kanskje med unntak av i København) har rett og slett en noe annen sosialitet enn den vi er vant til. Noen ganger kan det være litt skremmende. Hils på og snakk med naboer, og vær forberedt på litt mer plystring enn normalt (særlig i Paris).
 • beskjeder fra oss // Vi vet at dere blir pepret med informasjon, og at det av og til kan være utfordrende å skille viktig fra uviktig. Vi prøver å være veldig klare og tydelige i beskjedene våre. Når det er noe som er ekstra viktig, vil vi som regel informere deg om det både skriftlig, per e-post eller i fb-gruppen, og muntlig i tilknytning til undervisningen eller i møte med senterleder. Du kan imidlertid ta det for gitt at når vi sender deg informasjon, er det noe du må stilling til og derfor bør lese nøye.
 • oppmøteplikt på undervisningen // For at kvaliteten på studiet skal være optimal, er det pliktig oppmøte på all undervisning. Det vil bli ført fravær, og senterleder vil til enhver tid ha oversikt over hvem som er fraværende. Eneste gyldige fravær er ved sykdom. Dersom du på grunn av sykdom vet at du ikke kan møte opp til undervisningen, må du alltid gi beskjed til senterleder i forkant, enten muntlig eller per telefon. Ved fravær over 10 % kan du miste studierett og bli bortvist fra campus. Altså, møt opp!
 • faglige beskjeder fra høgskolen som arrangerer eksamen // Det er viktig at dere følger godt med på beskjeder som blir gitt i Canvas eller annen læringsplattform. Her kan det for eksempel bli gitt endringsmeldinger eller annen viktig informasjon som gjelder eksamener og innleveringer, som ikke alltid blir plukket opp av oss.
 • konfliktløsning // Vi prøver alltid først å løse eventuelle konflikter lokalt. Snakk med hverandre, og snakk med senterleder. Dersom det trekker ut i tid å få løst problemet, og det virker vanskelig å finne en løsning, kontakt Kulturakademiet sentralt. Vil du sende en klage, kan du gjøre det via klageskjemaet.
 • frister // Mange er vant til fleksible frister fra videregående skole. Fristene i høyere utdanning er absolutte og unntaksløse. Dersom du leverer et arbeidskrav eller en eksamen etter frist, må du ta faget på nytt neste semester. Det er altså veldig viktig at du gjør deg kjent med innleveringsfrister og overholder dem, gjerne med litt god margin. Tekniske problemer er for eksempel ikke gyldig grunn til å få utsatt frist. Dette følger av forskrift for eksamen og annet lovverk.
 • faktura etter hjemkomst // Det er kjedelig å få en ny faktura etter hjemkomst, men det er dessverre noe du må være forberedt på. Dersom det har vært ekstraordinære utgifter til strøm/gass eller skader på innbo/leiligheten i løpet av oppholdet deres, sender leilighetsfirmaene fakturaer først etter at oppholdet deres er overstått. Vi anbefaler at dere aktivt forsøker å minimere forbruket av strøm/gass. Videre er det fint om dere gir oss beskjed dersom det er noen skader på eller i leiligheten. Ved utsjekking er det viktig at dere vet og kan påpeke hvilke skader/slitasjer dere er ansvarlige for og hvilke dere ikke kan lastes for.

KORONASITUASJONEN

 • restriksjoner som følge av koronasituasjonen // Koronasituasjonen er betydelig bedret og restriksjoner lettet stort sett overalt. Du må imidlertid være klar over at det i løpet av studieoppholdet fremdeles vil kunne være ulike restriksjoner. Restriksjonene kan også variere gjennom semesteret avhengig av smittesituasjonen lokalt.

NOEN FAGLIGE ANBEFALINGER TIL SLUTT

 • Jobb jevnt og trutt med det faglige.
 • Ta skrivingen på alvor: Prestasjonsarenaen deres som studenter er først og fremst den skrevne tekst. Å skrive er et håndverk som du vil mestre bedre og bedre med erfaring og økt teknisk kyndighet. Start skrivingen så snart du har fått oppgaven din.
 • Still forberedt til undervisningen: Du får mye mer ut av undervisningen dersom du har lest gjennom tekstene som skal gjennomgås på forhånd.