KA_logo_v2

For studenter

Helsetjenester

Hva gjør jeg om jeg blir syk i løpet av studieoppholdet?

Dersom du blir lett til moderat syk og ikke trenger legetilsyn, er den beste medisinen å ta det med ro hjemme. Går du glipp av obligatorisk undervisning, må du be fastlegen din om en legeerklæring.

Dersom du blir lett til moderat syk og trenger legetilsyn, har du noen alternativer. Ønsker du en fysisk konsultasjon med lege, kan du kontakte det lokale helsevesenet på ditt studiested (legevakt). Her har du tilgang på samme helsetjenester som lokalbefolkningen. Husk å ta med deg ditt europeiske helsetrygdkort. Du kan også velge å oppsøke en privat lege, men merk at dette er dyrere enn å gå til en offentlig legevakt. Dersom du ikke har behov for en fysisk legetime, kan du kontakte det døgnåpne og digitale legetilbudet Online legehjelp som er inkludert i din studentforsikring hos ANSA.

Ved alvorlig sykdom og behov for snarlig medisinsk assistanse, kan du ta kontakt med Tryg Alarm og få råd om hvordan du bør gå frem. De er tilgjengelig 24 timer i døgnet på telefon +47 55 17 10 01.

Har du behov for akutt medisinsk assistanse, skal du ringe etter ambulanse på internasjonalt nødnummer 112.

Kontakt din senterleder ved behov.

Følg lenken til helsetjenester ved ditt studiested for en oversikt over leger og anbefalte sykehus.

Helsetjenester Berlin

Helsetjenester Barcelona

Helsetjenester Roma

Helsetjenester Paris

Hva gjør jeg dersom jeg trenger å snakke med noen i løpet av studieoppholdet?

Din senterleder møter deg gjerne for en prat dersom du har det vanskelig underveis i studieoppholdet ditt. Våre senterledere har lang erfaring med problemstillinger som kan dukke opp underveis i et studieopphold og kan ofte komme med gode råd og løsningsforslag.

Har du behov for å snakke med en psykolog, kan du ta benytte deg av ANSAs psykologtjeneste. Er du student ved HiVolda, kan du også benytte deg av høyskolens egne psykologtilbud. Studenter ved NLA kan benytte seg av NLA høyskolens samtaletilbud.

Som student ved NLA høyskolen eller HiVolda har du tilgang på en rekke tilbud som tar sikte på å ivareta din studentvelferd. Klikk på lenkene under for mer informasjon.

Studentvelferd ved HiVolda.

Studentvelferd ved NLA.

Studenter spør: Anonym spørsmål- og svartjeneste utviklet av studentsamskipsnadene.