KA_logo_v2

For studenter

Studentreglement

1. Vis respekt og hensyn overfor medstudenter.

a) Omgås andre på en høflig måte, og vis toleranse overfor ulikhet.

b) Vis respekt for andres meninger uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, seksuell orientering, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

2. Sørg for å bidra til et trygt og inkluderende studiemiljø.

a) Mobbing, diskriminering og trakassering vil ikke tolereres, heller ikke i sosiale sammenhenger utenfor undervisningen.

b) Det forventes moderasjon i omgang med alkohol i sosiale sammenhenger.

c) Bruk av ulovlige narkotiske stoffer vil føre til bortvisning fra leilighet og utestengelse fra alle sosiale arrangementer i regi av Kulturakademiet.

3. Opptre lovlydig, ærlig og med integritet.

a) Overhold de lover, reglementer og formelle plikter som gjelder.

b) Plagiat og juks vil ikke tolereres.

c) Vær åpen og ærlig i din kommunikasjon med forelesere og senterledere, og vær åpen for å motta og gi tilbakemeldinger på en profesjonell måte.

4. Bidra til et godt læringsmiljø gjennom deltakelse i undervisning.

a) Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen.

b) Det vil bli ført fravær, og senterleder vil til enhver tid ha oversikt over hvem som er fraværende.

c) Gyldig fravær ved sykdom skal varsles til senterleder i forkant av undervisningen. Det kan også bli aktuelt for senterleder å be om en erklæring fra lege.

d) Ugyldig fravær som overstiger 15 % prosent, vil kunne føre til bortvisning fra campus og tap av studierett.

5. Ta ansvar for din egen sikkerhet.

a) Sørg for at senterleder til enhver tid har ditt oppdaterte telefonnummer.

b) Gi beskjed til romkamerat eller senterleder hvis natten blir tilbrakt utenfor leiligheten.

c) Møt straks opp i leiligheten der du bor dersom det oppstår en krisesituasjon.

d) Meld fra til senterleder så fort som mulig dersom det tar tid før du kan møte opp.

e) Vær lydhør overfor beskjeder fra senterlederen i krisesituasjoner.

f) Ikke gå alene på mørke steder sent om kvelden.

g) Ikke ta unødvendige sjanser, og hold sammen med de andre i gruppen.

h) Gir situasjonen grunnlag for bekymring, ta taxi hjem eller ring noen andre i gruppen.

i) Ta umiddelbart kontakt med senterleder hvis du er i fare eller føler deg truet.