KA_logo_v2

For studenter

Studentreglement

(1) Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen

For at kvaliteten på studiet skal være optimal, er det pliktig oppmøte på all undervisning. Det vil bli ført fravær, og senterleder vil til enhver tid ha oversikt over hvem som er fraværende. Eneste gyldige fravær er ved sykdom. Dersom du på grunn av sykdom vet at du ikke kan møte opp til undervisningen, må du alltid gi beskjed til senterleder i forkant, enten muntlig eller per telefon. Det kan også bli aktuelt for senterleder å be om en erklæring fra lege. Mer eller mindre selvforskyldt hodepine eller tretthet er ikke gyldig fraværsgrunn. Vi ber om forståelse for at denne regelen blir strengt håndhevet – studentenes faglige utbytte er nemlig avhengig av at alle deltar i undervisningen. Når ugyldig fravær overstiger 10 % prosent, vil senterleder gi deg et standardisert brev som opplyser om konsekvensene ved ytterligere fravær, nemlig bortvisning fra campus og tap av studierett.

(2) Det forventes moderasjon i omgang med alkohol

Vi forventer at studentene våre er moderate i omgangen med alkohol, og at inntak av alkohol ved festlige anledninger aldri skal lede til oppførsel i strid med normal skikk og bruk. Bruk av narkotiske stoffer er strengt forbudt og vil føre til bortvisning fra studiene.

(3) Vis hensyn overfor romkamerat, samboere og naboer

Husk til enhver tid å ta hensyn til de du bor sammen med. Det er ikke alltid at alle syns det er så greit å si fra, så vær føre var. Vær særlig hensynsfull overfor de som trenger ro til å lese eller har en slitsom dag. Det forventes at det er ro i leiligheten etter kl. 22. Kommer du sent hjem, må du være ekstra stille for ikke å vekke samboere og naboer. Det er lov å arrangere små og rolige middager i leiligheten, men det er ikke lov til å arrangere fester. Ha respekt for hverandres mat i kjøleskapet. Ikke spis mat som ikke er din, og del rettferdig på plassen i kjøleskapet. Vær høflig og hyggelig mot naboer. Det er koselig å ha et godt forhold til de man daglig møter i oppgangen og på lokalbutikken. Viktig: Leilighetsfirmaet har som klausul at man ved naboklage som følge av bråk i leilighet og i oppgang mister depositumet på 1 000 euro som Kulturakademiet har lagt ut på dine vegne. En slik eventuell utgift vil bli jevnt fordelt mellom beboerne i leiligheten. Dersom noen er mer ansvarlig for bråket enn andre og bør dekke større deler av utgiften, er dette noe beboerne i leiligheten må bli enig om seg imellom. Naboklage nummer to fører til tap av borett til leiligheten uten økonomisk kompensasjon. Ved bortvisning fra leiligheten må beboerne på egenhånd skaffe seg ny innkvartering uten kompensasjon fra Kulturakademiet.

(4) Hold leiligheten ryddig og ren

Ikke la klær slenge omkring og hold orden i tingene dine, særlig i fellesarealene. Ikke la skitten oppvask stå fremme. Ta oppvasken med en gang, og rydd bort tallerkener og kopper. Alle har et ansvar for at leiligheten til enhver tid er ren og ryddig. Det er særlig viktig at bad og kjøkken holdes rent. Maur og andre skadedyr tiltrekkes fort av smuler på gulv og kjøkkenbenker o.l. Ta av deg skoene ved inngangen, og bruk heller sokker, tøfler eller innesko inne i leiligheten. Videre bør dere bli enig om fast vaskedag en dag i uken der alle hjelper til.

(5) Overnattingsbesøk er ikke tillatt

Det er lov med besøk i leiligheten frem til kl. 22. Etter den tid er det ikke lov å ha besøk. Overnattingsbesøk i leiligheten er ikke tillatt, selv ikke for besøk hjemmefra. Dette har å gjøre med avtalen vår med leilighetsfirmaet og hensynet til romkamerat. Får du besøk av venner eller familie, må de altså ordne seg innkvartering på egenhånd.

(6) Vis miljø- og energivett

Husk å slå av alle lys når du forlater rommet. Ikke dusj for lenge. Kanskje er det også andre som venter på dusjen. Dersom oppvarmingen står på, skru den ned om natten, og ha det ellers middels temperert. Hvis ikke blir strømregningen fort høy. Når du vasker klær, så pass på at vaskemaskinen er full. Vask gjerne klær sammen.

Kulturakademiet dekker utgifter til strøm og gass opp til 70 euro (600 dkk) per person per leilighet. Skulle utgiftene overskyte dette, fordeles de jevnt på beboerne i leiligheten.

(7) Gi beskjed om hvor du er

Gi beskjed til romkamerat eller senterleder dersom du reiser bort en helg eller tilbringer natten utenfor leiligheten. Vi vil gjerne ta best mulig hensyn til sikkerheten din, derfor ønsker vi også å ha en omtrentlig oversikt over hvor du befinner deg. Reiser du på en dagsutflukt, er det også fint om du lar romkameraten din eller andre vite hvor du skal.

(8) Enhver ødeleggelse i leiligheten dekkes av studenten selv

Dersom du eller noen du er ansvarlig for (f.eks. besøk) forårsaker skader og ødeleggelser i leiligheten, må du selv dekke utgiftene dette medfører. Gi senterleder beskjed så fort det oppstår en skade. Dette er særlig viktig ved akutte skader som vannskader o.l. Utgifter til dekning av skader vil bli jevnt fordelt på alle beboerne i leiligheten. Eventuell faktura for dekning av skader mottar man rett etter hjemkomst. Dersom noen er mer ansvarlig for skaden enn andre og bør dekke større deler av utgiften, er dette noe beboerne i leiligheten må bli enig om seg imellom.

(9) Møt straks opp i leiligheten dersom det oppstår en krisesituasjon

Ved en eventuell krisesituasjon skal alle studenter ved Kulturakademiet umiddelbart samles i leiligheten de bor i. Meld fra til senterleder så fort som mulig dersom det tar litt tid før du kan møte opp. Senterleder forholder seg til en fast prosedyre og beredskapsplan som blir iverksatt ved eventuelle kriser. I slike ekstraordinære situasjoner er det svært viktig at du er lydhør overfor beskjeder fra senterlederen.

(10) Ikke gå alene på mørke steder sent om kvelden

Det er ingen grunn til å utfordre skjebnen. Vær litt forsiktig, ikke ta noen sjanser, og hold deg sammen med de andre i gruppen. Bekymrer du deg, så ta taxi hjem eller ring noen andre i gruppen.

(11) Ta umiddelbart kontakt med senterleder hvis du har store problemer eller er i fare

Skulle du ende opp i trøbbel av noen art, er det viktig at du kontakter senterleder umiddelbart for nødvendig assistanse. Det samme gjelder dersom noe skulle plage deg. Jobben vår er å legge til rette slik at du får et vellykket og minneverdig semester på alle mulige måter.

(12) Sørg for at senterleder til enhver tid har ditt oppdaterte telefonnummer

Du er selv ansvarlig for at senterleder har telefonnummeret ditt, slik at det er lett å få tak i deg dersom det skulle være behov for det.

(13) Pass på hverandre

Det er veldig viktig at dere er flinke til å passe på og vise omsorg for hverandre.