KA_logo_v2

For studenter

Studentreglement

Se også forklaring og utdyping under.

1) Studentens ansvar for felles bomiljø

a) Vis respekt og hensyn overfor romkamerater, samboere og naboer.

 • Omgås andre på en høflig måte, og vis toleranse overfor ulikheter.
 • Respekter andres eiendeler, mat, toalettartikler, o.l.
 • Bidra til å holde leiligheten ryddig og ren, også fellesarealer (særlig bad og kjøkken).

b) Det skal være ro i leiligheten etter kl. 22.

 • Det er ikke lov til å arrangere fester. Besøk er kun tillatt frem til kl. 22.

c) Vis miljø- og energivett.

 • Slukk alle lys før du forlater rommet; ikke dusj for lenge; skru ned oppvarming om natten og aircondition om dagen, og ha det ellers middels temperert; fyll vaskemaskinen helt opp når du vasker klær.
 • Kulturakademiet dekker ikke strøm- og gassutgifter som overskyter den opplyste maksgrensen.

d) Skader på leiligheten er beboernes ansvar.

 • Dersom besøkende forårsaker skader og ødeleggelser i leiligheten, vil beboer selv måtte dekke utgiftene dette medfører.
 • For øvrig vil utgifter til dekning av skader bli jevnt fordelt på alle beboerne i leiligheten.
 • Gi eier/agent (eventuelt senterleder) beskjed så snart det oppstår en skade.

2) Studentens ansvar for studie- og læringsmiljø

a) Opptre lovlydig, ærlig og med integritet.

 • Overhold de lover, reglementer og formelle plikter som gjelder.
 • Plagiat og juks vil ikke tolereres.

b) Sørg for å bidra til et trygt studiemiljø.

 • Vis respekt for andres meninger uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, seksuell orientering, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.
 • Mobbing, diskriminering og trakassering vil ikke tolereres, heller ikke i sosiale sammenhenger utenfor undervisningen.
 • Det forventes moderasjon i omgang med alkohol i sosiale sammenhenger.
 • Bruk av ulovlige narkotiske stoffer vil føre til bortvisning fra leilighet og utestengelse fra alle sosiale arrangementer i regi av Kulturakademiet.
 • Vær åpen og ærlig i din kommunikasjon og rapportering, og åpen for å motta og gi tilbakemeldinger på en profesjonell måte.

c) Bidra til et godt læringsmiljø gjennom deltakelse i undervisning.

 • Det er obligatorisk oppmøte på undervisningen. Gyldig fravær ved sykdom skal varsles til senterleder i forkant av undervisningen. Ugyldig fravær som overstiger 15 % prosent, vil kunne føre til bortvisning fra campus og tap av studierett.

3) Studentens ansvar for egen sikkerhet

a) Sørg for at senterleder til enhver tid har ditt oppdaterte telefonnummer.

b) Gi beskjed til romkamerat eller senterleder hvis en eller flere netter blir tilbrakt utenfor leiligheten.

c) Ved alvorlige uoverensstemmelser med samboere, meld ifra til senterleder, eventuelt andre studenter eller ansatte ved Kulturakademiet..

d) Møt straks opp i leiligheten der du bor dersom det oppstår en krisesituasjon.

 • Meld fra til senterleder så fort som mulig dersom det tar noe tid før du kan møte opp.
 • Vær lydhør overfor beskjeder fra senterlederen i krisesituasjoner.

e) Ikke gå alene på mørke steder sent om kvelden.

 • Ikke ta unødvendige sjanser, og hold sammen med de andre i gruppen. Gir situasjonen grunnlag for bekymring, ta taxi hjem eller ring noen andre i gruppen.

f) Ta umiddelbart kontakt med senterleder hvis du er i fare eller føler deg truet.


Forklaring og utdyping

Om obligatorisk oppmøte på undervisningen

For å sikre optimal kvalitet på studiet, er det plikt til å møte opp på all undervisning. Det vil bli ført fravær, og senterleder vil til enhver tid ha oversikt over hvem som er fraværende. Eneste gyldige fravær er ved sykdom. Dersom du på grunn av sykdom vet at du ikke kan møte opp til undervisningen, må du alltid gi beskjed til senterleder i forkant, enten muntlig eller per telefon. Det kan også bli aktuelt for senterleder å be om en erklæring fra lege. Mer eller mindre selvforskyldt hodepine eller tretthet er ikke gyldig fraværsgrunn. Vi ber om forståelse for at denne regelen blir strengt håndhevet – studentenes faglige utbytte er nemlig avhengig av at alle deltar i undervisningen. Når ugyldig fravær overstiger 10 % prosent, vil senterleder sende deg et standardisert brev som opplyser om konsekvensene ved ytterligere fravær, nemlig bortvisning fra campus og tap av studierett.

Om å vise hensyn overfor romkamerat, samboere og naboer

Husk til enhver tid å ta hensyn til dem du bor sammen med. Det er ikke alltid alle synes det er så lett å si fra, så vær føre var. Vær særlig hensynsfull overfor dem som trenger ro til å lese, eller som har en slitsom dag. Det forventes at det er ro i leiligheten etter kl. 22. Kommer du sent hjem, må du være ekstra stille for ikke å vekke samboere og naboer. Det er lov å arrangere små og rolige middager i leiligheten, men det er ikke lov til å arrangere fester. Ha respekt for hverandres mat i kjøleskapet. Ikke spis mat som ikke er din, og del rettferdig på plassen i kjøleskapet. Vær høflig og hyggelig mot naboer. Særlig viktig: Leilighetsfirmaet har som klausul at man ved naboklage som følge av bråk i leilighet og i oppgang mister depositumet som Kulturakademiet har lagt ut på dine vegne. En slik eventuell utgift vil bli likt fordelt mellom beboerne i leiligheten. Dersom noen er mer ansvarlig for bråket enn andre og derfor bør dekke større deler av utgiften, er dette noe beboerne i leiligheten må bli enig om seg imellom. Naboklage nummer to fører til tap av borett til leiligheten uten økonomisk kompensasjon. Ved bortvisning fra leiligheten må beboerne på egenhånd skaffe seg ny innkvartering uten kompensasjon fra Kulturakademiet.

Om ødeleggelse i leiligheten

Dersom en besøkende forårsaker skader og ødeleggelser i leiligheten, må du selv dekke utgiftene dette medfører. Gi eier/agent (eventuelt senterleder) beskjed så fort det oppstår en skade. Dette er særlig viktig ved akutte skader, slik som vannskader o.l. Utgifter til dekning av skader vil bli likt fordelt på alle beboerne i leiligheten. Eventuell faktura for dekning av skader mottar man rett etter hjemkomst. Dersom noen er mer ansvarlig for skaden enn andre og derfor bør dekke større deler av utgiften, er dette noe beboerne i leiligheten må bli enig om seg imellom.

Overnattingsbesøk er ikke tillatt

Det er lov med besøk i leiligheten frem til kl. 22. Etter dette tidspunktet er det ikke lov å ha besøk. Overnattingsbesøk i leiligheten er ikke tillatt, selv ikke for besøk hjemmefra. Dette har å gjøre med avtalen vår med leilighetsfirmaet og hensynet til romkamerat. Får du besøk av venner eller familie, må de altså ordne seg innkvartering på egenhånd.

Om å vise miljø- og energivett

Husk å slå av alle lys når du forlater rommet. Ikke dusj for lenge. Kanskje er det også andre som venter på dusjen. Skru ned oppvarming om natten og aircondition om dagen, og ha det ellers middels temperert, hvis ikke blir strømregningen fort for høy. Når du vasker klær, så pass på at vaskemaskinen er full. Vask gjerne egne klær sammen med de øvrige beboernes klær.