KA_logo_v2

Betinget opptak

Ordinær søknadsfrist på årsstudier i spansk, tysk og fransk er 15. april fordi man også må søke via Samordna opptak. Etter 15. april gir Kulturakademiet kun betinget opptak på studiene.

Dersom du får opptak på et av årsstudiene i språk etter 15. april, er dette opptaket betinget av at det er ledige studieplasser etter at resultatet fra Samordna opptak foreligger og at du får en av disse plassene. Dersom det er ledig studieplass på ditt årsstudium, kan du søke fra kl. 09.00 den 20. juli. Vi sender deg nærmere beskjed i god tid om hvordan du søker.

Du takker ja til et betinget opptak, gjennom å betale administrasjonsgebyret på kr 4 000 innen angitt frist (ca. 5 dager etter opptak). Dersom det er studieplasser igjen slik at du får opptak og kan ta eksamen i spansk, tysk eller fransk, kan du følge studiet på ordinær måte. 

Dersom du ikke får opptak på årsstudiet i språk i slutten av juli, har du følgende alternativer: 

(1) Du kan bytte til et av Kulturakademiets øvrige studier der det er lokalt opptak: Barcelonaårsstudium i filosofi, samfunn, historie og spansksemesterstudium i filosofi, samfunn og spanskspansk språkskole (semesterstudium eller årsstudium)Berlinårsstudium i filosofi, samfunn, historie og tysksemesterstudium i filosofi, samfunn og tysktysk språkskole (semesterstudium eller årsstudium)Paris: semesterstudium i filosofi, samfunn og franskfransk språkskole (semesterstudium eller årsstudium). Du kan også bytte til studier i en annen by enn den du opprinnelig søkte om studieplass i.

(2) Du kan melde deg av studiet. Du mister da administrasjonsgebyret på kr 4 000, men vil få tilbakebetalt utgiften til innkvartering (kr 15 000). Fristen for å melde deg av uten at de ordinære avmeldingsreglene slår inn og det påløper avmeldingsgebyr, er 27. juli. 

Reglene for betaling er litt annerledes dersom du har fått betinget opptak. Du bekrefter at du ønsker plassen ved å betale administrasjonsgebyr rett etter opptak og betaler innkvartering som normalt i begynnelsen av mai eller ca. 10 dager etter opptak ved opptak etter 8. mai. Men fristen for betaling av kursavgift som ordinært er i midten av juli, er utsatt til 5. august. Betaling for innkvartering (kr 15 000) blir refundert dersom du skulle velge å melde deg av studiet innen 27. juli.

Kontakt oss gjerne på telefon 21304226 dersom du har noen spørsmål rundt betinget opptak.