KA_logo_v2

Om Kulturakademiet

Kulturakademiet forlag

Kulturakademiet forlag ble etablert i 2020 som kanal for utgivelse av bøker av filosofisk, idéhistorisk og skjønnlitterær art unnfanget av skolens ansatte, og andre tekster av interesse for skolens studenter og allmennheten.

Mars 2020: Europa stenger ned, skoler må evakueres, og ansatte ved Kulturakademiet i Roma, Barcelona, Berlin og Paris forsøker fra hvert sitt geografiske og filosofiske ståsted å gi mening til en ny hverdag. Koronapapirene følger ni av akademiets forelesere og senterledere over en dramatisk åttedagersperiode mens koronapandemien brer seg i Europa. Hvilke tekster, tanker og bilder vender vi oss til når krisen inntreffer?

Koronapapirene – En bedriftslitterær octomeron, forfattet av Victoria Tømmeraas Berg, Alf Andreas Bø, Anders Fjeld, Eirik Høyer Leivestad, Are Lervik (red.), Andreas Kalsnes Modalsli, Mats Andreas Nielsen, Sigrid Albert Rikheim og Gina Tandberg, er tilgjengelig i bokhandler og nettbokhandler fra 10. november 2020.

På nett kan du blant annet bestille boken fra Norli, Akademika og Haugen bok. Vi håper også at du kan finne boken i din lokale bokhandel.

E-boken kan også bestilles hos ebok.no og Tanum. Den er også tilgjengelig for Kindle hos Amazon.

"I løpet av en intens uke i mars opplevde mange det som om tilværelsen endret seg radikalt, så å si over natten. Skolen jeg jobber for, Kulturakademiet, måtte i hui og hast reagere på en situasjon der det ene landet etter det andre stengte ned. Evakueringen var et tungt slag, spesielt for studentene. For Kulturakademiets ansatte, som er spredt over hele Europa og sjelden tropper fulltallig opp til det årlige julebordet, ble krisen samtidig en anledning til å styrke den kollegiale korpsånden. Omstillingen krevde nesten daglige skypemøter, og det tok ikke lang tid før en adrenalindrevet rektor, Are Lervik, hadde unnfanget en storstilt plan om at vi sammen skulle skrive vår tids Dekameronen - inspirert av Giovanni Boccaccios mesterverk fra svartedaudens dager, om de unge florentinerne som holdt motet oppe ved hjelp av fortellerkunsten. Slik endte Kulturakademiet opp med å forfatte Koronapapirene: en uforlignelig sjangerhybrid preget av sprudlende fortellerglede, fabuleringer, feberdrømmer, intellektuelle kjepphester, kjærlighet til byene som er blitt våre andre hjem - og vår søken etter fellesskap i en tid der verden som vi kjenner den er i ferd med å klappe sammen."
- Medforfatter, Eirik Høyer Leivestad

"Denne sakprosaboken er i sin form som et leilighetsdikt, et øyeblikk som blir grepet og som nokså umiddelbart finner form, og som bevarer i seg en frisk og inspirerende impuls som smitter over på leseren. […] Den selvopplevde formen gjør boken lettlest og medrivende, mens tilfanget av refleksjon, kunnskap, historisk kunnskap og geografisk spennvidde gjør boken til noe langt mer enn en rapport. Tidsbildet fra et historisk øyeblikk som vi er midt inne i, blir en inspirasjon for leseren til å gripe livet an med blanding av munterhet og dybde og demonstrerer hvordan en kulturhistorisk og filosofisk tilnærming kan gjøres til noe langt mer enn et akademisk pensum – noe levd og levende og en vellykket strategi for å takle en kulturell unntakstilstand. […] Språklig og innholdsmessig fremviser boken en utvidet måte å være norsk på, der det gamle idealet om en bredere europeisk kulturforståelse og selvforståelse blir demonstrert og delt med en overstrømmende formidlingsglede, som likevel ikke kommer i veien for en berikende refleksjon over situasjonens alvor og pandemien som verdensproblem." – Skribent og oversetter Anders Dunker