KA_logo_v2

Om Kulturakademiet

Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger, men på grunn av et stadig behov for lærerkrefter ønsker Kulturakademiet likevel kontakt med mulige fremtidige lærere i exphil, exfac (SV-varianten), historie, spansk og italiensk for spennende og utfordrende undervisningsoppdrag i utlandet.

Utstasjoneringen er fra slutten av februar til midten av mai om våren og fra slutten av august til midten av november om høsten.

Vi søker kontakt med personer med god formidlingsevne, bredt kunnskapsregister og faglig entusiasme.

Søknad og CV kan sendes per e-post til [email protected]

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Are Lervik, telefon 986 79 635 eller e-post [email protected]