Registrering ved Høgskolen i Volda

Her finner du informasjon om hvordan du registrerer deg og får opptak ved Høgskolen i Volda. Dette gjelder studenter ved Kulturakademiet som skal ta eksamen i historie.

(a) Gå til søknadsweb.

(b) Etabler profil.

(c) Velg opptak: Klikk på videreutdanning, fordypningsstudier og innføringsemner på bachelornivå. Oppgi antall studiepoeng: 30. Velg søknadsalternativ: 4026 Historie, 2×15 stp, nett 30 stp

(d) Dokumentasjon: Vitnemål eller evt. annen dokumentasjon på oppnådd studiekompetanse lastes enten direkte opp i skjemaet eller ettersendes i søknadsweb eller per ordinær post (til Høgskulen i Volda, Opptakskontoret, Postboks 500, 6101 Volda) så snart du har mottatt det fra skolen din.