Logo Kulturakademiet

Studiesteder

Opplev Berlin

Undervisningen ved Kulturakademiet i Berlin finner sted på GLS Campus Berlin. Dermed deler du campus med internasjonale studenter fra hele verden i Kastanienallé 82, sentralt i Prenzlauer Berg, i et parkaktig område på hele 16 000 m2.

Mange ønsker et semester eller et år der de får reist og sett verden og samtidig gjør noe fornuftig. Ved Kulturakademiet i Berlin kan du lære tysk og utforske fag som stiller de store spørsmålene. Du får studiepoeng som kan brukes i bachelorgraden, studiestøtte fra Lånekassen og en pause fra hverdagslivet som kan brukes til å planlegge veien videre. Studiene gir nye perspektiver på utdanning og arbeidsliv, og er et springbrett inn i akademia, for mange også til videre studier i utlandet. Gjennom å utforske filosofiske, etiske og samfunnsfaglige problemstillinger får du en inngang til en grunnleggende forståelse av mennesket og verden. Kort om studiene I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og Hegel, mer moderne filosofer som Nietzsche og Sartre og samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i REL150 utforsker teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor etikk, filosofi og livssyn. Historiestudiet gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870. Det tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende enkelthendelser, men også hverdagslivet til folk flest, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien. Undervisningen i tysk er i regi av GLS. Du blir plassert på akkurat det nivået som passer for deg for å oppnå målet om å tilegne seg den tysken man trenger for å kunne gjøre seg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Tyskland. Studiene har en faglig, kulturell og sosial side som gjensidig forsterker hverandre og optimaliserer læringssituasjonen. Rent faglig har studiene forankring på studiestedet når man studerer europeisk kulturhistorie og språk. Rent kulturelt blir man kjent med en ny kultur og dets språk og lærer å manøvrere i internasjonalt terreng. Utflukter med kulturelt og faglig innhold til museer, lokale institusjoner og kulturbyer i omegn skaper en dynamisk form for læring. Rent sosialt inngår man i et fellesskap med mellom 35 og 50 studenter, og man står i tett kontakt med senterledelsen og skolens fagpersoner, ikke bare i undervisningssituasjonen, men også i dagliglivet, på kulturelle utflukter og andre sosiale tilstelninger. Det oppstår en spesiell dynamikk når man befinner seg hjemmefra og bor og studerer sammen med mange andre i samme situasjon, noe som kan gjøre studiene til en helt unik sosial opplevelse. For mange er det første gang man bor sammen med andre enn nærmeste familie. Det kan være krevende og setter definitivt ens særegenheter på prøve, men samtidig kan det være givende, særlig om man er modig og forsøker å forstå og utvikle solidaritet med de man møter og bor sammen med.

Innkvartering

Studentene innkvarteres i nøye utvalgte, sjarmerende leiligheter sentralt i Berlin, alle med relativ kort vei til skolen i Prenzlauer Berg.

I hver leilighet bor det som regel mellom fire og seks studenter. Dersom du reiser sammen med noen du ønsker å bo med, er dette ikke noe problem, så lenge det gis beskjed god tid i forveien. Normalt bor man to og to på rom sammen. Det er mulig både å reservere seg enerom, mot en ekstra avgift, og å ordne innkvartering selv.

Hvem passer studiene for?

Studiet egner seg særlig godt for studenter som ønsker en oversikt over temaer og tenkere som har dominert vestlig filosofi og samfunnsvitenskapelig tenkning. Det egner seg for studenter med en generell interesse for historie og de vitenskapelige og eksistensielle spørsmålene som har stått sentralt i Vesten de siste 2 500 år. Exphil og exfac er obligatorisk i mange bachelorutdanninger, så studiet kan være spesielt interessant for studenter som sikter mot en bachelorgrad. Historiestudiet kan inngå som halvårsstudium, emnegruppe og/eller del av fordypningsfag i en lang rekke bachelorutdanninger ved høyskoler og universiteter. Det egner seg for studenter som ønsker å få en oversikt over verdenshistorien og et grep om historisk metode og tankesett. Kurset i italiensk er på alle nivåer og passer både for studenter uten forkunnskap og for studenter med noe eller mye forkunnskap. 

Når arrangeres programmene?

Våren 2018 arrangeres programmet i Berlin i perioden 22. februar-10. mai. Høsten 2018 arrangeres programmet i perioden 23. august-8. november. Våren 2019 arrangeres programmet i perioden 21. februar-9. mai. 

Oppholdene kan om ønskelig forlenges med opptil 3 uker før og etter. Det faglige forprogrammet som du jobber med hjemmefra før avreise, publiseres 2. juli for høsten 2018 og 2. januar for våren 2019.

Studietilbud i Berlin

Filosofi, samfunnsfag, historie og tysk

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60

Opptak: høst 2018 / vår 2019

Pris: kr 59 900 (høst) og 54 900 (vår)

Filosofi, samfunn og tysk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30

Opptak: høst 2018 / vår 2019

Pris: kr 59 900

Historie og tysk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30

Opptak: vår 2019

Pris: kr 59 900

Andre studiesteder

Barcelona

Barcelona, utbrøt Don Quijote, er et arkiv av høflighet, ly for utlendinger, sykehus for de fattige, fedreland for de modige ... unik i sin beliggenhet og skjønnhet. Cervantes, 1615.

Roma

Ja, jeg har endelig ankommet denne verdens hovedstad! Jeg opplever nå alle mine ungdomsdrømmer våkne til liv … Kun i Roma er det mulig å forstå Roma. Goethe, 1816.