KA_logo_v2

Studiesteder

Studer i Berlin!

Som student i Berlin lever du både tett på denne kulturbyens rike historie og yrende folkeliv. Undervisningen ved Kulturakademiet i Berlin finner sted på GLS Campus Berlin. Her deler du campus med internasjonale studenter fra hele verden i Kastanienallé 82, sentralt i Prenzlauer Berg.

Dette kan du studere i Berlin

Filosofi og kultur i Berlin

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2024 / vår 2025

Pris: kr 77 800 (høst 2024 / vår 2025)

Tysk språk og kultur i Berlin, årsstudium

Varighet: ett år

Studiepoeng: ingen

Opptak: høst 2024

Pris: kr 59 500 (høst 2024) og kr 55 500 (vår 2025)

Tysk språk og kultur i Berlin, semesterstudium

Varighet: ett semester

Studiepoeng: ingen

Opptak: høst 2024 / vår 2025

Pris: kr 59 500 (høst 2024 / vår 2025)

Kort om studiene

Kunne du tenkt deg å studere i Tyskland? Start studiene med et semester- eller årsstudium ved Kulturakademiet i Berlin! Vi tilbyr fag som stiller de store spørsmålene, og du kan også følge et intensivkurs i tysk dersom du ønsker det. Melder du deg opp til høyskoleeksamen, noe vi hjelper deg med, får du studiepoeng som kan brukes i bachelorgraden din, og som kvalifiserer til studiestøtte fra Lånekassen. Du får også en pause fra hverdagslivet som kan brukes til å planlegge veien videre. Studiene gir nye perspektiver på utdanning og arbeidsliv, og er et springbrett inn i akademia, og for mange også til videre studier i utlandet. Gjennom å utforske filosofiske, idéhistoriske og samfunnsfaglige problemstillinger får du en inngang til en grunnleggende forståelse av mennesket og verden. Undervisningen er på norsk i alle emner, med unntak av språkkurs i tysk som er i regi av lokale lærere. Her kan du lese om tyskkurset du kan følge ved siden av studiene dine i Berlin.

Om årsstudiet i filosofi, historie og kultur i Berlin: Årsstudiet er sammensatt av semesterstudiet i filosofi og kultur (høst) og semesterstudiet i historie og kultur (vår). Emnene som inngår, er dermed exphil, exfac, modernitetens idéhistorie, historie fra ca. 300-1870 og tysk (valgfritt). Du vil bli kjent med filosofihistorien; samfunnsvitenskapens historie, sentrale temaer og metoder; ideene som har styrt oss inn i moderne tid; historien fra antikken gjennom middelalderen og til inngangen til vår tid; samt utvikle ferdighetene dine i tysk. Årsstudiet gir deg altså en innføring i filosofi, sosiologi, idéhistorie (inkl. psykologi og litteratur), historie og tysk språk.

Om semesterstudiet i filosofi og kultur: Semesteret består av emnene exphil (filosofi), exfac (samfunnsfag), modernitetens idéhistorie og tysk (valgfritt). I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og Hegel, mer moderne filosofer som Nietzsche og Sartre og samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i modernitetens idéhistorie tar for seg modernitetens bærende ideer og omfatter lesning av tekster av skjønnlitterær, filosofisk og psykologisk art, deriblant tekster av Goethe, Dostojevskij, Thomas Mann, Descartes, Pascal, Kant, Nietzsche, Benjamin, Adorno, de Beauvoir og Foucault. Ved siden av undervisningen i de studiepoenggivende emnene kan du også delta på et tre ukers tyskkurs (valgfritt). Undervisningen i tysk er i regi av GLS. Du blir plassert på akkurat det nivået som passer for deg for å tilegne deg den tysken du trenger for å kunne gjøre deg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Tyskland.

Om semesterstudiet i historie og kultur i Berlin: Historiestudiet gir en oversikt over historien fra ca. år 300 til 1870. Det tar for seg enkeltmennesker og deres påvirkning på ettertiden, store imperier og skjellsettende hendelser, men også hverdagslivet, små lokalsamfunn, trender og lange linjer i historien. Ved siden av undervisningen i de studiepoenggivende emnene kan du også delta på et tre ukers tyskkurs. Undervisningen i tysk er i regi av GLS. Du blir plassert på akkurat det nivået som passer for deg for å tilegne deg den tysken du trenger for å kunne gjøre deg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Tyskland.

Om språk og kultur i Berlin, semesterstudium: Språkstudier over tre måneder med undervisning i regi av den lokale språkskolen GLS. Studieprogrammet egner seg for studenter som ønsker å bli flytende i tysk og/eller ta språktest som kvalifiserer til studier ved tyske universiteter.

Om språk og kultur i Berlin, årsstudium: Språkstudier over to semestre, hvert semester varer i tre måneder. Undervisningen er i regi av den lokale språkskolen GLS. Studieprogrammet egner seg for studenter som ønsker å bli flytende i tysk og/eller ta språktest som kvalifiserer til studier ved tyske universiteter.

Studiene har en faglig, kulturell og sosial side som gjensidig forsterker hverandre og optimaliserer læringssituasjonen. Faglig har studiene forankring i studiestedet, Berlin, når man studerer europeisk kulturhistorie og språk. Kulturelt blir en kjent med en ny kultur og dets språk og lærer å manøvrere i internasjonalt terreng. Utflukter med kulturelt og faglig innhold til museer, lokale institusjoner og kulturbyer i omegn skaper en dynamisk form for læring. Som student ved Kulturakademiet inngår du i et sosialt i fellesskap med mellom 40 og 80 studenter, som står i tett kontakt med senterledelsen og skolens fagpersoner, ikke bare i undervisningssituasjonen, men også i dagliglivet, på kulturelle utflukter og andre sosiale tilstelninger. Det oppstår en spesiell dynamikk når man befinner seg hjemmefra og bor og studerer sammen med mange andre i samme situasjon, og det kan gjøre studiene til en helt unik sosial opplevelse. For mange er det første gang de bor sammen med andre enn nærmeste familie. Det kan være krevende, og det setter definitivt ens særegenheter på prøve, men samtidig kan det være givende, særlig om man er modig og forsøker å forstå og utvikle solidaritet med de man møter og bor sammen med. Studier ved Kulturakademiet er liberal arts-studier. Les mer om hva det betyr her.


Hvem passer studiene for?

Studiet i filosofi, samfunn og tysk egner seg særlig godt for studenter som ønsker en oversikt over temaer og tenkere som har dominert vestlig filosofi og samfunnsvitenskapelig tenkning. Det egner seg for studenter med en generell interesse for historie og de vitenskapelige og eksistensielle spørsmålene som har stått sentralt i Vesten de siste 2 500 år. Exphil og exfac er obligatorisk i mange bachelorutdanninger, så undervisning i disse emnene kan være spesielt interessant for studenter som sikter mot en bachelorgrad. For de som tar eksamen i historie, kan studiet inngå som halvårsstudium, emnegruppe og/eller del av fordypningsfag i en lang rekke bachelorutdanninger ved høyskoler og universiteter. Det egner seg for studenter som ønsker å få en oversikt over verdenshistorien og et grep om historisk metode og tankesett. Intensivkurset i tysk er på alle nivåer og passer både for studenter uten forkunnskap og for studenter med noe eller mye forkunnskap.