KA_logo_v2

Studiesteder

Studer i Paris!

Dette kan du studere i Paris

Filosofi, samfunn og fransk

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 68 500 (høst 2022 / vår 2023)

Fransk semesterstudium språkskole

Varighet: Ett semester

Studiepoeng: ingen

Opptak: høst 2022 / vår 2023

Pris: kr 45 500 (høst 2022 og vår 2023)

Fransk årsstudium språkskole

Varighet: Ett år

Studiepoeng: ingen

Opptak: Høst 2022

Pris: kr 45 500 (høst 2022) og kr 42 500 (vår 2023)

Kulturakademiet har siden 2019 gjort det mulig for norske studenter å studere i Paris; denne magiske byen som er en hovedstad for kultur, kunst, filosofi, politikk og ikke minst kokkekunst. Vi viderefører skolen til Gateway, som har vært i Paris i en årrekke. Som student ved Kulturakademiet i Paris får du muligheten til å bo og studere i selve hjerte av byen. Skolen er plassert midt mellom Notre Dame, Louvre og Pompidou-senteret.

Kort om studiene

Kunne du tenke deg å studere i Frankrike? Vi gjør det mulig for deg å
studere i Paris og ta tyskkurs i Frankrike. Mange ønsker et semester
eller et år der de får reist og sett verden og samtidig gjør noe
fornuftig. Ved Kulturakademiet i Paris kan du studere fransk i Frankrike
og utforske fag som stiller de store spørsmålene. Melder du deg opp til
høyskoleeksamen, noe vi hjelper deg med, får du studiepoeng som kan
brukes i bachelorgraden din, og som kvalifiserer til studiestøtte fra Lånekassen.
Du får også en pause fra hverdagslivet som kan brukes til å planlegge
veien videre. Studiene gir nye perspektiver på utdanning og arbeidsliv,
og er et springbrett inn i akademia, og for mange også til videre
studier i utlandet. Gjennom å utforske filosofiske, idéhistoriske og
samfunnsfaglige problemstillinger får du en inngang til en grunnleggende
forståelse av mennesket og verden. Undervisningen er på norsk i alle
emner, med unntak av språkkurs i fransk som er i regi av lokale lærere. Her kan du lese om de ulike formene for språkkurs du kan følge ved Kulturakademiet.

Om semesterstudiet i filosofi, samfunn og fransk:

Semesteret består av emnene exphil (filosofi), exfac (samfunnsfag), modernitetens idéhistorie og fransk (valgfritt). I løpet av studiet i exphil og exfac vil du bli kjent med sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og Hegel, mer moderne filosofer som Nietzsche og Sartre og samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i modernitetens idéhistorie tar for seg modernitetens bærende
ideer og omfatter lesning av tekster av skjønnlitterær, filosofisk og
psykologisk art, deriblant tekster av Goethe, Dostojevskij, Thomas Mann, Descartes, Pascal, Kant, Nietzsche, Benjamin, Adorno, de Beauvoir og Foucault. Ved siden av undervisningen i de studiepoenggivende emnene kan du også delta på et fire ukers franskkurs (ikke obligatorisk). Undervisningen i fransk er i regi av den parisiske språkskolen LSI Paris. Du blir plassert på det nivået som passer for deg for å tilegne deg den fransken du trenger for å kunne gjøre deg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Frankrike.


Om fransk semesterstudium: Semesteropphold ved fransk språkskole er for studenter som ønsker å bli flytende i fransk og/eller ta språktest som kvalifiserer til studier ved franske universiteter.

Om fransk årsstudium ved språkskole: Franskkurset er for studenter som ønsker å bli flytende i fransk og/eller ta språktest som kvalifiserer til studier ved franske
universiteter, og som ønsker et grundigere og lenger forløp enn semesterstudiet tilbyr. Undervisningen i fransk er i regi av den fransk språkskolen LSI.

Studiene har en faglig, kulturell og sosial side som gjensidig forsterker hverandre og optimaliserer læringssituasjonen. Faglig har studiene forankring i studiestedet, Paris, når man studerer europeisk kulturhistorie og språk. Kulturelt blir en kjent med en ny kultur og dets språk og lærer å manøvrere i internasjonalt terreng. Utflukter med kulturelt og faglig innhold til museer, lokale institusjoner og kulturbyer i omegn skaper en dynamisk form for læring. Som student ved Kulturakademiet inngår du i et sosialt i fellesskap med mellom 40 og 80 studenter, som står i tett kontakt med senterledelsen og skolens fagpersoner, ikke bare i undervisningssituasjonen, men også i dagliglivet, på kulturelle utflukter og andre sosiale tilstelninger. Det oppstår en spesiell dynamikk når man befinner seg hjemmefra og bor og studerer sammen med mange andre i samme situasjon, og det kan gjøre studiene til en helt unik sosial opplevelse. For mange er det første gang de bor sammen med andre enn nærmeste familie. Det kan være krevende, og det setter definitivt ens særegenheter på prøve, men samtidig kan det være givende, særlig om man er modig og forsøker å forstå og utvikle solidaritet med de man møter og bor sammen med. Studier ved Kulturakademiet er liberal arts-studier. Les mer om hva det betyr her.

Aktiviteter og utflukter
Gjennom studieoppholdet arrangeres flere utflukter, både rundt i denne byen du etter hvert kommer til å bli godt kjent i, samt helgeutflukter til andre spennende steder i Frankrike, som Saint Malo og Mont-Saint-Michel i Bretagne og Loiredalen. Utfluktene rundt om i Paris by varierer litt fra semester til semester, og avhenger litt av hva foreleserne er opptatt av i perioden, og hvilke ønsker studentene selv kommer med. Men vi forsøker å ta dere med på de viktigste og mest interessante stedene i byen! Vi drar også sammen på fellesmiddager, vinbarseminar og andre hyggelige samlinger. Vi forsøker lage et helhetlig utfluktsprogram, der dere blir kjent med både det historiske, kulturelle, og politiske Paris.

Midt i semesteret får du en friuke, noe som gir deg mulighet til å se mer av Frankrike dersom du ønsker det. Dette er en gyllen anledning til å besøke for eksempel Bourgogne for den vindrikkende, Antibes, Cannes, eller hva med en tur i fjellene? I ferieuken arrangerer Kulturakademiet en tre dagers vandring i Toscana, der studenter fra alle studiestedene er hjertelig velkomne til å være med. Les mer om aktiviteter og utflukter i Paris her.

Innkvartering
Som student bor du på Séjours & Affaires, internasjonalt studenthus og apartment hotel i 20. arrondissement, ca. 20 minutter å sykle fra skolen. Det er også kort vei til kollektivtransport slik at du raskt kommer deg til skolen og andre områder i Paris.

På Séjours & Affaires bor man to og to sammen på rom med eget bad og kjøkken. Du vil dele rom med en annen Kulturakademiet-student, men møte andre internasjonale studenter i fellesområdene. Dersom du reiser sammen med noen du ønsker å bo med, er dette ikke noe problem, så lenge det gis beskjed god tid i forveien. Det er mulig både å reservere seg enerom mot en ekstra avgift, og å ordne innkvartering selv. Les gjerne mer om innkvartering her.

Hvem passer studiene for?
Studiet i filosofi, samfunn og fransk egner seg særlig godt for studenter
som ønsker en oversikt over temaer og tenkere som har dominert vestlig
filosofi og samfunnsvitenskapelig tenkning. Det egner seg for studenter
med en generell interesse for historie og de vitenskapelige og
eksistensielle spørsmålene som har stått sentralt i Vesten de siste 2
500 år. Exphil og exfac er obligatorisk i mange bachelorutdanninger, så
undervisning i disse emnene kan være spesielt interessant for studenter
som sikter mot en bachelorgrad. For de som tar eksamen i historie, kan
studiet inngå som halvårsstudium, emnegruppe og/eller del av
fordypningsfag i en lang rekke bachelorutdanninger ved høyskoler og
universiteter. Det egner seg for studenter som ønsker å få en oversikt
over verdenshistorien og et grep om historisk metode og tankesett.
Kurset i fransk er på alle nivåer og passer både for studenter uten
forkunnskap og for studenter med noe eller mye
forkunnskap. Semesterstudiet i fransk passer for studenter som ønsker å
mestre tysk i hverdagslige situasjoner og i tekst og for studenter som
ønsker å studere videre ved lokale universiteter. Årsstudiet i
fransk
egner seg for studenter med spesiell interesse for tysk språk og
kultur og kan i kombinasjon med andre fag gi undervisningskompetanse i
tysk.