KA_logo_v2

Studiesteder

Studer i Paris!

Dette kan du studere i Paris

Filosofi, samfunn og fransk

Varighet: ett semester

Studiepoeng: 30 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: vår 2019 / høst 2019 / vår 2020

Pris: kr 59 900

Fransk årsstudium

Varighet: 1 år

Studiepoeng: 60 (eksamen tas ved akkreditert høyskole)

Opptak: høst 2019 og vår 2020

Pris: kr 59 900 (høst) / kr 54 900 (vår)

Fransk språkskole

Varighet: ett semester

Studiepoeng: ingen

Opptak: vår 2019 / høst 2019 / vår 2020

Pris: kr 39 500

Fra våren 2019 tilbyr Kulturakademiet studier i Paris, denne magiske byen som gjennom de siste 250 årene har figurert som en av Europas viktigste byer, en hovedstad for kultur, kunst, filosofi, politikk og ikke minst kokkekunsten. Vi viderefører skolen til Gateway som har vært i Paris i en årrekke. Som student ved Kulturakademiet i Paris får du muligheten til å bo og studere i selve hjerte av byen. Skolen er plassert midt mellom Notre Dame, Louvre og Pompidou-senteret. 

Mange ønsker et semester eller et år der de får reist og sett verden og samtidig gjør noe fornuftig. Ved Kulturakademiet i Paris kan du lære fransk og utforske fag som stiller de store spørsmålene. Melder du deg opp til høyskoleeksamen, noe vi hjelper deg med, får du studiepoeng som kan brukes i bachelorgraden og kvalifiserer til studiestøtte fra Lånekassen. Du får også en pause fra hverdagslivet som kan brukes til å planlegge veien videre. Studiene gir nye perspektiver på utdanning og arbeidsliv, og er et springbrett inn i akademia, for mange også til videre studier i utlandet. Gjennom å utforske filosofiske, etiske og samfunnsfaglige problemstillinger får du en inngang til en grunnleggende forståelse av mennesket og verden.

Kort om studiene

Om semesterstudiet i filosofi, samfunn og fransk: I løpet av studiet i exphil og exfac, det vil si filosofi og samfunnsfag, vil du bli kjent med sentrale filosofiske, samfunnsfaglige og vitenskapelige problemstillinger. Du vil få kjennskap til tenkningen til klassiske filosofer som Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant og Hegel, mer moderne filosofer som Nietzsche og Sartre og samfunnsvitenskapelige pionerer som Durkheim og Weber. Studiet i REL150 utforsker teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor etikk, filosofi og livssyn. Kulturakademiet vil hjelpe deg med å melde deg opp til eksamen ved en akkreditert høyskole. Undervisningen i fransk er i regi av den parisiske språkskolen LSI Paris. Du blir plassert på det nivået som passer for deg for å tilegne deg den fransken du trenger for å kunne gjøre deg forstått og mestre dagligdagse situasjoner i Frankrike. 

Om årsstudiet i fransk: Årsstudiet i fransk er bygd opp av en blanding av nettundervisning og klasseromsundervisning på LSI. Gjennom studiet vil du oppøve deg muntlige og skriftlige ferdigheter i språket og bli kjent med fransk samfunn, kultur, litteratur og kunst.

Om fransk språkskole: Franskkurset er for studenter som ønsker å bli flytende i fransk og/eller ta språktest som kvalifiserer til studier ved franske universiteter.

Studiene har en faglig, kulturell og sosial side som gjensidig forsterker hverandre og optimaliserer læringssituasjonen. Faglig har studiene forankring på studiestedet når man studerer europeisk kulturhistorie og språk. Kulturelt blir en kjent med en ny kultur og dets språk og lærer å manøvrere i internasjonalt terreng. Utflukter med kulturelt og faglig innhold til museer, lokale institusjoner og kulturbyer i omegn skaper en dynamisk form for læring. Som student ved Kulturakademiet inngår du i et sosialt i fellesskap med mellom 35 og 50 studenter, og man står i tett kontakt med senterledelsen og skolens fagpersoner, ikke bare i undervisningssituasjonen, men også i dagliglivet, på kulturelle utflukter og andre sosiale tilstelninger. Det oppstår en spesiell dynamikk når man befinner seg hjemmefra og bor og studerer sammen med mange andre i samme situasjon, noe som kan gjøre studiene til en helt unik sosial opplevelse. For mange er det første gang man bor sammen med andre enn nærmeste familie. Det kan være krevende og setter definitivt ens særegenheter på prøve, men samtidig kan det være givende, særlig om man er modig og forsøker å forstå og utvikle solidaritet med de en møter og bor sammen med.

Aktiviteter og utflukter

Gjennom studieoppholdet arrangeres flere utflukter, både rundt i denne byen du etter hvert kommer til å bli godt kjent i, samt helgeutflukter til andre spennende steder i Frankrike. Utfluktene rundt om i Paris by varierer litt fra semester til semester, både utfra hva de ansatte er opptatt av om dagen, og utfra ønsker studentene selv kommer med, men vi forsøker å ta dere med på de viktigste og mest interessante stedene byen kan smykke seg med. Vi drar også sammen på fellesmiddager, vinbarseminar og andre hyggelige samlinger. Vi forsøker lage et helhetlig utfluktsprogram, der dere blir kjent med både det historiske, kulturelle, og politiske Paris.

Midt i semesteret får du en friuke, hvilket gir deg mulighet til å se mer av Frankrike dersom du ønsker det. Dette er en gyllen anledning til å besøke for eksempel Bourgogne for den vindrikkende, Antibes, Cannes, eller hva med en tur i fjellene? I ferieuken arrangerer Kulturakademiet en tre dagers vandring i Toscana, der studenter fra alle studiestedene er hjertelig velkomne til å være med.

Innkvartering

Som student innkvarteres du i nøye utvalgte, sjarmerende leiligheter sentralt i Paris, alle med relativ kort vei til skolen.

I hver leilighet bor det som regel mellom fire og seks studenter. Dersom du reiser sammen med noen du ønsker å bo med, er dette ikke noe problem, så lenge det gis beskjed god tid i forveien. Normalt bor dere to og to på rom sammen. Det er mulig både å reservere seg enerom, mot en ekstra avgift, og å ordne innkvartering selv.

Hvem passer studiene for?

Semesterstudiet i Filosofi, samfunn og fransk egner seg særlig godt for studenter som ønsker en oversikt over temaer og tenkere som har dominert vestlig filosofi og samfunnsvitenskapelig tenkning. Det egner seg for studenter med en generell interesse for historie og de vitenskapelige og eksistensielle spørsmålene som har stått sentralt i Vesten de siste 2 500 år. Exphil og exfac er obligatorisk i mange bachelorutdanninger, så undervisning i disse emnene kan være spesielt interessant for studenter som sikter mot en bachelorgrad. Kurset i fransk er på alle nivåer og passer både for studenter uten forkunnskap og for studenter med noe eller mye forkunnskap. Årsstudiet i fransk passer for alle som ønsker å lære seg språket godt og vil innpasse språkfag i bachelorgraden sin.

Når arrangeres programmene?

Våren 2019 arrangeres programmet i perioden 21. februar-9. mai. 

Oppholdene kan om ønskelig forlenges med opptil 3 uker før og etter. Det faglige forprogrammet som du jobber med hjemmefra før avreise, publiseres 2. januar for våren 2019.