KA_logo_v2

Studieråd

10 bud for lesing til skoleeksamen

(1) Sett av godt med tid til eksamenslesing. Ikke påta deg full jobb ved siden av eksamenslesingen, og unngå å ha for mye annet program. Skal du komme gjennom stoffet og virkelig være forberedt, trenger du mye tid og lange økter.

(2) Sikre deg et godt sted å lese på. Fungerer det ikke å lese hjemme, så ta konsekvensen av dette og finn deg et fast sted, for eksempel i en park, en lesesal eller et bibliotek.

(3) Skaff deg oversikt over hva som er på pensum, så du vet hva du skal kunne. Les gjennom bokens register, og sjekk pensumlister.

(4) Under lesningen bør du stoppe opp ved vanskelige begreper og prøve å forstå dem ved å lese på kryss og tvers og bruke oppslagsverk eller et godt oppslagssted på internett. Jobber du på denne måten, vil du få klaret opp i ting som du bare halvveis forstår og gjøre deg selv i stand til å skrive om dem selv.

(5) Den første fasen av innspurten: Finn ut hvor du har størst hull i kunnskapen, og start lesingen med å orientere deg om dette stoffet. Les pensumtekster som du ennå ikke har rukket over. Sørg for at du i det minste er i stand til å nevne noen hovedbegreper for hvert hovedemne på pensum.

(6) Den andre fasen av innspurten: Sjekk at du er i stand til kort å beskrive gangen i hvert emne. Test deg selv ved å gjøre rede for grunnleggende begreper og argumenter. Sett begrepene i sammenheng, og vær på utkikk etter sammenhenger mellom ulike deler av pensum.

(7) Den tredje fasen av innspurten: Repeter ved å lese gjennom notater og støttemateriell. Prøv å besvare kontrollspørsmål og repetisjonsspørsmål. Bruk bøkene som oppslagsverk, og sjekk ting du er usikker på. Les fulle tekstpassasjer og kapitler kun hvis du oppdager at du står helt fast på noe.

(8) Benytt veiledende materiell som er delt ut. Kontrollspørsmål, veiledende spørsmål og kollokvieoppgaver gir alle en pekepinn på hva som er viktig på pensum. Se på tidligere eksamensoppgaver, og gjør deg kjent med ulike former for eksamensspørsmål.

(9) Snakk med andre studenter om du har anledning. Gjør du det, kan du bli minnet på ting som er verdifullt i leseprosessen.

(10) Les gjerne intenst de siste dagene før eksamen, men sørg for å få hvilt og sovet ordentlig før selve eksamensdagen. Her benytter folk ulike strategier, men det kan være en god idé å la kunnskapen synke inn fremfor å stresse med å terpe detaljer til siste minutt.