KA_logo_v2

Studieråd

Veiledning til kollokvier

Hva er en kollokviegruppe?

En kollokvie er en gruppe der studenter som studerer samme fag kan samarbeide om å forstå stoffet de leser parallelt med at de følger forelesninger og leser pensumlitteraturen hver for seg.

Hva skal vi jobbe med og når?

Arbeidet i kollokviegrupper bør følge forelesningsplanen, og det beste vil være å kollokviere hver dag dere leser. Dette er også en bra mulighet til å oppmuntre hverandre til å lese og for å få arbeidsro på samme tid. Blir dette for mye, er to ganger i uken et fornuftig alternativ.

Det beste er å jobbe med tekstene før forelesningen om det aktuelle temaet. Gjøres det slik kan spørsmål som dukker opp diskuteres med foreleseren i timen, og det er lettere å forstå det som blir sagt i timen hvis dere er forberedt.

Hvis dere velger å kollokviere etter forelesningene, kan dere også bruke forelesningsnotater som utgangspunkt for diskusjon.

Alle som deltar, bør ha lest tekstene. Hvis det er veldig mye å lese, kan det være en løsning å dele stoffet slik at dere forbereder hver deres del og forklarer hvert deres tema.

Det viktigste arbeidet i kollokviegruppen er å finne ut i fellesskap hva som er hovedpoengene i pensumtekstene, samt å diskutere ting som dere synes er vanskelige å forstå.

Hvordan ordner vi arbeidet i kollokviegruppen?

Det beste er å starte med en åpen diskusjon av pensumtekstene og temaene der. Da vil det ofte komme frem spørsmål om vanskelige ord og begreper og større ting som hva meningen eller poenget i en tekst er som helhet. Her gjelder det å utveksle den forståelsen hver enkelt har og å komme med forslag til forståelse. Det gjelder også å prøve å løse problemene som dukker opp, ved å gå tilbake til teksten og eventuelt bruke støttelitteratur eller internett.

Ta én ting om gangen, og ikke gi opp hvis samtalen sporer av (det kan fort skje), men ta opp tråden der den slapp, så kan dere både ha det hyggelig og lære mye.

Hvor skal vi være og hvordan skal vi gjøre det?

Ha bøkene og støttelitteraturen for hånden. Jo mer understrekninger og notater i margen dere har fra lesingen, desto mer vil dere ha å bygge diskusjonen på.

Det er best å ha en fast møtetid og et fast møtested. Finn ut hva som fungerer best. Går det bra å sitte hjemme, er jo dette praktisk. En rolig kafé eller et bibliotek kan være gode alternativer.

Hold en bra stil

Pass på at alle får delta. Noen er ivrigere enn andre, og nettopp derfor bør dere passe på å gjøre arbeidet slik at alle blir oppfordret til å snakke. Motsatt bør de som er mer tilbakeholdne anstrenge seg for å delta aktivt, så ingen ender opp som fripassasjerer mens andre drar lasset. Noen usakligheter blir det alltid, men det går bra hvis alle gjør sitt for å holde arbeidsmoralen oppe.