KA_logo_v2

Studieråd

Om sensur av hjemmeeksamen og skoleeksamen

Karakterene til eksamen settes på litt ulike måter for hver eksamen, men karakterskalaen og kriteriene for karakterene er de samme. Oppgaver må være levert innen fristen for å bli vurdert av sensor. På skoleeksamen må alle deloppgaver være besvart for at kandidaten skal stå.

Stryk betegnes med karakteren F. Laveste ståkarakter er E og høyeste karakter er A. C betegner en middels god innsats der grunnkravene til kunnskap er vist, men heller ikke mer. Deler som ikke er besvart, kan føre til stryk samlet, men ellers veies oppgavens ulike deler i forhold til hverandre.

Sensurfrist for alle eksamener er normalt tre uker, men helger og helligdager telles ikke, så i praksis vil det ta noe lenger tid før resultatene gjøres tilgjengelig. Det hender også at det gjøres unntak og at lengre sensurfrist settes, blant annet i forbindelse med sensur av skoleeksamen på studiestedene i utlandet, men da vil alle studenter bli informert om dette.

Karakterer publiseres på studentweb så snart sensur har falt for de ulike eksamenene, og karakterutskrift tilsendes fra Høgskolen straks sensur har falt for siste eksamen. Normalt gis det beskjed på e-post, i enkelte tilfeller også på sms, når sensuren er publisert.