KA_logo_v2

Studieråd

10 bud for skoleeksamen

NB. På noen eksamener vil det være kortere spørsmål som skal besvares på én til to sider. Disse kan besvares uten særlig innledning og avslutning. Rådene nedenfor gjelder først og fremst for langsvarsoppgaver.

(1) Tenk godt over hvilken oppgave du vil velge dersom du har valgmuligheter. Velg temaer der du vet du kan skrive mest og der du ikke har vesentlige hull i kunnskapen.

(2) Forsikre deg om at du har forstått oppgaven. Hvis oppgaven virker tvetydig eller uklar, så skriv ned de mulige tolkningene, og velg den som virker mest rimelig. (Nevn gjerne i innledningen hvordan du har valgt å tolke oppgaven.)

(3) Skriv først en disposisjon eller lag et tankekart slik at du får ned all relevant kunnskap i stikkordsform.

(4) Skriv besvarelsen og få med en INNLEDNING der du gjør det klart at du har forstått oppgaven og at det du skriver, er svar på oppgaven. Innledningen kan du la stå på ett eller to egne ark i fall du vil skrive den om og skifte den ut senere.

(5) Hoveddelen av besvarelsen bør være FYLDIG OG LANG, og den bør ha en drøftende form. Stopp gjerne opp ved fremmedord og nye begreper, og forklar hva de betyr. Gi eksempler. Drøft uklarheter og mulige innvendinger til teoriene du presenterer.

(6) IKKE GÅ FOR FORT FRAM I FREMSTILLINGEN. Du har mer tid enn du tror. GÅ INN FOR Å SKRIVE EN LANG BESVARELSE.

(7) Ikke la besvarelsen av den ene oppgaven gå for mye ut over den andre eller motsatt. Husk at delene teller like mye og at en veldig snau besvarelse av den ene oppgaven kan trekke helheten dramatisk ned eller føre til stryk.

(8) Hvis oppgaven har flere delspørsmål, må du forsikre deg om at disse er ordentlig og grundig besvart før du avslutter.

(9) Oppgavene skal ha en oppsummerende AVSLUTNING. Denne skal ikke presentere filosofens eller teoretikerens konklusjon, men konklusjonen av din egen oppgavebesvarelse. Du skal forklare hvordan det du har skrevet, besvarer oppgaveteksten. Skriv gjerne avslutningen på ett eller to egne ark i fall du vil skrive den om og skifte den ut senere.

(10) IKKE GÅ FØR TIDEN ER UTE! Dette er veldig viktig. Bruk all den tiden du har til rådighet. Blir du sittende med tid til overs, kan du skrive om én eller flere innledninger eller avslutninger.