KA_logo_v2

Kostnader

Språk og kultur, årsstudium

Årsstudium i fransk eller tysk 2024/2025

Administrasjonsgebyr 2500 kr

5 dager etter studieopptak

Kursavgift høst 54800 kr

8. mai: kr 22000; 16. juli: kr 32800

Kursavgift vår 54800 kr

8. november: kr 22000; 16. januar: kr 32800

Studiestøtte fra Lånekassen

ca. 140180 kr (Berlin) og ca. 166400 kr (Paris) Se lanekassen.no og kulturakademiet.no/lånekassen for informasjon om vilkår for studiestøtte.

Andre og valgfrie utgifter

750–1800 kr Språktest; avhengig av testtype og nivå; det kan søkes om å få denne utgiften dekket av Lånekassen.

ca. 3418 kr Obligatorisk ANSA-studentforsikring; anbefales tegnet umiddelbart etter studieopptak

3581 euro per semester Innkvartering via Studentboliger (valgfritt). Faktura utstedes i norske kroner på bakgrunn av valutakursen på fakturadato. Se kulturakademiet.no/studentboliger.

420 euro per helgeutflukt Studieturer (valgfritt). Faktura utstedes i norske kroner på bakgrunn av valutakursen på fakturadato. Se kulturakademiet.no/aktiviteter-og-utflukter.