KA_logo_v2

Kostnader

Språk og kultur, semesterstudium

Semesterstudium i fransk eller tysk høsten 2024 / våren 2025

Administrasjonsgebyr 2500 kr

5 dager etter studieopptak

Kursavgift 54800 kr

høst: 8. mai: kr 22000; 16. juli: kr 32800; vår: 8. nov.: kr 22000; 16. januar: kr 32800

Studiestøtte fra Lånekassen

ca. kr 70090 (Berlin) og ca. kr 83200 (Paris) Se lanekassen.no og kulturakademiet.no/lånekassen for informasjon om vilkår for studiestøtte.

Andre og valgfrie utgifter

750–1800 kr Språktest; avhengig av testtype og nivå; det kan søkes om å få denne utgiften dekket av Lånekassen.

ca. 2073 kr Obligatorisk ANSA-studentforsikring; anbefales tegnet umiddelbart etter studieopptak

3581 euro Innkvartering via Studentboliger (valgfritt). Faktura utstedes i norske kroner på bakgrunn av valutakursen på fakturadato. Se kulturakademiet.no/studentboliger.

420 euro per helgeutflukt Studieturer (valgfritt). Faktura utstedes i norske kroner på bakgrunn av valutakursen på fakturadato. Se kulturakademiet.no/aktiviteter-og-utflukter.