KA_logo_v2

Kostnader

Språk og kultur, semesterstudium

Her finner du informasjon om kostnader knyttet til semesterstudier i fransk eller tysk studieåret 2023/2024.

Semesterstudium i fransk eller tysk høsten 2023 / våren 2024

Administrasjonsgebyr 4 000 kr

5 dager etter studieopptak

Kursavgift 49 500 kr

høst: 8. mai: kr 20 000; 16. juli: kr 29 500; vår: 8. nov.: kr 20 000; 16. januar: kr 29 500

Obligatorisk ANSA-studentforsikring 1 952 kr

anbefales tegnet umiddelbart etter studieopptak

Språktest ca. 750–1 800 kr

avhengig av test og nivå

Semesterstudium i fransk eller tysk høsten 2024 / våren 2025

Administrasjonsgebyr 2 500 kr

5 dager etter studieopptak

Kursavgift 59 800 kr

høst: 8. mai: kr 22 000; 16. juli: kr 37 500; vår: 8. nov.: kr 22 000; 16. januar: kr 37 800

Obligatorisk ANSA-studentforsikring 1 952 kr

anbefales tegnet umiddelbart etter studieopptak

Språktest 750-1 800 kr

avhengig av testtype og nivå

Studenter ved Kulturakademiet kan ordne seg bolig på studiestedet selv eller velge innkvartering via Studentbolig.

Hvor mye studiestøtte kan du få fra Lånekassen?

Hva dekker kursavgiften?

Kursavgiften dekker (1) assistanse og hjelp før avreise og på studiestedet; (2) undervisning (språkundervisning eller kurs i kreativ skriving som tilbys som tillegg til studier i filosofi og går over 3-4 uker, koster ekstra); (3) tilgang til Kulturakademiets sosiale og kulturelle program.

Kursavgiften dekker ikke innkvartering, transport til og fra studiestedet, deltakelse på helgeutflukter og andre mer omfattende arrangementer, studentforsikring, språktest ved endt undervisning samt pensumbøker. Det kan også være noen egenutgifter knyttet til deltakelse på det sosiale programmet, slik som utgifter til transport og inngangsbilletter til museer o.l.

Avgiften til innkvartering, for de som velger innkvartering via Kulturakademiet, dekker innkvartering hele semesteret samt utgifter til strøm/gass/vann opp til euro 100 per person.

Kan jeg avbestille?

Påmeldingen er bindende ved innbetaling av administrasjonsgebyret. Ved skriftlig avbestilling før dagen for forfall av betaling av første del av kursavgiften påløper det ingen ekstra avgifter. Ved avbestilling fra og med dagen for forfall av betaling av første del av kursavgiften, faktureres det et avbestillingsgebyr. Er første del av kursavgiften allerede betalt, vil denne summen ikke bli tilbakebetalt, men omgjort til å dekke avbestillingsgebyret. Ved avbestilling fra og med fjorten til og med fire dager før avreise tar Kulturakademiet halvparten av den totale kursavgiften. Ved avbestilling fra tre dager før avreise beholder Kulturakademiet hele beløpet. Se våre vilkår for mer informasjon.

Finansiering

Fristen for å betale første og andre del av kursavgiften til Kulturakademiet er henholdsvis fjorten og fem uker før avreise. Om høsten er dette en stund før du mottar studiestøtte fra Lånekassen. Om våren har du normalt allerede mottatt første del av studiestøtten før fristen. Kontakt oss dersom du ser at det kan bli vanskelig å følge ordinær betalingsplan, så kan vi eventuelt avtale en egen nedbetalingsplan.