Praktisk og akademisk kalender for våren 2018

For studenter våren 2018, oppdatert 11. januar. Det gjøres oppmerksom på at det av praktiske grunner kan bli enkelte endringer i kalenderen.

Snarest/fortløpende

Bestill flybilletter t/r.

Søk studiestøtte fra Lånekassen.

Meld deg inn i studentgruppen din på facebook for Roma våren 2018Barcelona våren 2018 eller Berlin våren 2018 og få løpende informasjon.

Bestill obligatorisk forsikring.

Følg UDs råd og registrer utenlandsoppholdet ditt på reiseregistrering.no.

Send Kulturakademiet et digitalt passfoto.

Bestill europeisk helsetrygdkort som gir deg tilgang til offentlige helsetjenester i Europa.

Meld deg gjerne inn i ANSA (frivillig).

Studenter på programmet i filosofi, samfunn og språk må registrere seg og søke opptak ved NLA høyskolen. Studenter på programmet i historie og språk (inkludert årsstudenter) må registrere seg og søke opptak ved Høgskolen i Volda

Betal først del av kursavgift. Du vil få tilsendt faktura i begynnelsen av oktober med betalingsfrist 14. november.

Bestill pensumbøker. Det er fint om du venter med å bestille bøker til du har fått bekreftet fra oss hva som blir pensum våren 2018.

Bestill forlengelse av studieoppholdet ditt i februar og mai, og meld deg på helgeutflukter og andre utflukter i regi av Kulturakademiet. Skjema for bestilling og påmelding blir publisert i november.

Betal andre del av kursavgift. Du vil få tilsendt faktura i begynnelsen av desember med betalingsfrist 16. januar.

For studenter på programmet i Filosofi, samfunn og språk: Her finner du informasjon om blant annet betaling av semesteravgift, semesterregistrering, studentkort og etablering av brukerkonto. Her finner du nærmere beskjed om hvordan du registrerer deg for alle tre emnene. For studenter på programmet i Historie og språk (inkludert årsstudenter): Her vil du finne informasjon om blant annet betaling av semesteravgift, semesterregistrering, studentkort og etablering av brukerkonto. 

Søk om tilrettelegging på eksamen ved behov.

2. januar: Forprogrammet i exphil, exfac og etikk, filosofi og livssyn publiseres. Forprogrammet inneholder en leseliste og 10 oppgaver i hvert emne som må besvares og innleveres digitalt. Forprogrammet bringer deg i faglig flyt allerede før undervisningsstart på studiestedet ditt. Det er ikke noe forprogram i historie siden nettforelesningene starter allerede i årets første uke.

2. januar: Første nettforelesning i historie blir publisert i Canvas

8. januar: publisering av erstatningsoppgave i REL150

8. januar: publisering av oppgaver i exfac 

Februar/mars

8. februar: flervalgsprøve i historie fra 300-1536 (Inspera), kl. 18-19

13. februar: flervalgsprøve i historie 1536-1870 (Inspera), kl. 18-19

14. februar: publisering av prosessoppgave i historie fra 300-1536

15. februar: innlevering av erstatningsoppgave i REL150

15. februar: innlevering av forprogram i exphil, exfac og etikk, filosofi og livssyn

21. februar: frivillig innlevering disposisjon for prosessoppgave i historie fra 300-1536 (Canvas), før kl. 9

22. februar: fellesreise til Roma, Barcelona og Berlin

26. februar: første undervisningsdag

5. mars: innlevering av prosessoppgave i historie fra 300-1536 (Canvas), før kl. 14

9.-11. mars: første helgeutflukt til hhv. Napoli, Granada/Alhambra og Dresden

16. mars: frivillig innlevering av foreløpig hjemmeoppgave i REL150

21. mars: publisering av prosessoppgave i historie fra 1536-1870, kl. 14

24. mars-2. april: påskeferie

25.-27. mars: gåtur: Via Francigena fra Siena og tre dagsmarsjer sørover mot Roma. Alle studenter er hjertelig velkomne til å bli med

April/mai/juni

4. april: frivillig innlevering av disposisjon av prosessoppgave i historie fra 1536-1870, før kl. 9

16. april: innlevering av prosessoppgave i historie fra 1536-1870, før kl. 14

24. april: flervalgsprøve i historie 300-1536 (Inspera), kl. 18-19

25. april: mappeinnlevering i exfac

26. april: flervalgsprøve i historie 1536-1870 (Inspera), kl. 18-19

27. april: mappeinnlevering i REL150

27.-29. april: andre helgeutflukt til hhv. Venezia, San Sebastian/Baskerland og Amsterdam

9. mai: endelig innlevering av prosessoppgave i historie 300-1536 (Inspera), før kl. 14

10. mai: fellesreise hjem fra Roma, Barcelona og Berlin

14. mai: skoleeksamen i exphil

15. mai: hjemmeeksamen, historie 300-1536 (Inspera), kl. 9-13

22. mai: endelig innlevering av prosessoppgave i historie 1536-1870, før kl. 14

23. mai: breddetest i REL150

30. mai: hjemmeeksamen, historie 1536-1870 (Inspera), kl. 9-13

31. mai: obligatoriske innleveringer av refleksjonsnotater i historie 300-1536 og 1536-1870, før kl. 14

NB. Det tas forbehold om at det kan bli enkelte endringer av datoer. For informasjon om eksamensdatoer og praktisk informasjon rundt eksamen må du følge med på informasjon som blir gitt fra NLA via itslearning og studentweb og fra HiVolda via Canvas.