KA_logo_v2

Studieråd

10 råd om lese- og studieteknikk

(1) Les først gjennom sideregistre og pensumlister slik at du har oversikt over hva du skal kunne og hva som står i hvilken bok.

(2) Begynn med de tekstene som undervisningen starter med. Selv om det er morsomt å lese etter lystprinsippet, blir hopping frem og tilbake i pensum lett til unødig sløsing med kreftene.

(3) Heng med i studieløpet, slik at du leser i takt med forelesningene. Blir du hengende litt etter, så les likevel det som på tidspunktet samsvarer med forelesningsplanen, så kan du ta igjen det tapte senere. Ikke slutt å lese bare fordi du ligger etter.

(4) Les gjerne innføringstekstene før du leser originaltekstene. Da vil du bli mindre desorientert i møtet med det fremmede, og du vil vite hva du skal være på utkikk etter.

(5) Les alltid med et skriveredskap i hånden. Her har alle sine egne metoder, men du bør minst understreke viktige passasjer. Helst bør du også merke av punkter i teksten som du ikke forstår, gjerne med spørsmålstegn eller lignende. Videre er det lurt å skrive kommentarer i margen. Noen velger også å skrive notater til lesningen av teksten på separate ark.

(6) Merk deg ord og begreper som du ikke forstår. Slå opp hvis begrepene kommer igjen eller virker sentrale. Bruk internett, og spør faglæreren om råd.

(7) Spør i timen hvis ting er vanskelig å forstå. Noen begreper trenger lang tid på å komme inn i ordforrådet, og alle har nytte av å få forklart ting på flere måter og flere ganger. Derfor er det ingen skam å spørre, uansett om ting er blitt forklart før.

(8) Ikke utsett all repetisjon til sist, men repeter også underveis. Benytt alt tilgjengelig hjelpemateriale. Ferdige repetisjonsark kan være et godt supplement til egne notater. Repetisjonsspørsmål er nyttige redskaper og gir en god pekepinn på hva som er viktig på pensum.

(9) Benytt mulighetene du har for å diskutere pensum med andre studenter. Dette gjøres best dersom dere setter av en viss mengde tid til lese- og kollokviegruppen og prøver å holde en sammenhengende, kontinuerlig samtale om stoffet.

(10) Jobb sammenhengende, og sørg for å unngå for mye forstyrrelser. Er det mye som skjer omkring deg der du bor, så trekk deg tilbake til en park, et bibliotek eller en rolig kafé. En mellomkort økt med god konsentrasjon er verdt mer enn en lang økt med mange avbrudd.