KA_logo_v2

Historie

Historie 1536-1870 3: Den industrielle revolusjonen

Velkommen til første nettforelesning i historie. Forelesningen fordeler seg over videoene som dere kan se under.

Pensum å lese før forelesning: Palmer 2007: 106–120, 225– 265, 270–273, 329–337 og 433–451.

Arbeidsoppgaver/kontrollspørsmål historie 1536-1870 3

Del 1

Hva gikk 1500-tallets handelsrevolusjon ut på? 

Hva vil det si at 1500-tallets forretningsdrift begynte å få kapitalistiske trekk?

Innebar handelsrevolusjonen at levestandarden til folk flest ble forbedret?

Del 2

Gjør rede for hva som karakteriserte merkantilismen som økonomisk system, med spesiell vekt på statens aktive rolle. 

Hvordan påvirket handelsrevolusjonen det gamle europeiske stendersamfunnet? 

Hva menes med den vitenskapelige revolusjon?

Del 3 

Hvilke ideer og forestillinger dannet utgangspunkt for opplysningsfilosofenes program?

Hvorfor regnes opplysningstiden som en spesielt optimistisk epoke? 

Hva ligger i forestillingen om det opplyste enevelde? 

Del 4

Gi en beskrivelse av den borgerlige handelsklassen i England på 1600- og 1700-tallet. Hvordan skilte den seg fra den tradisjonelle engelske landadelen?

Hva ligger i slagordet "No taxation without representation?" 

Hvorfor kan man med stor rett hevde at det britiske parlamentet var dypt udemokratisk? 

Del 5

Gi en bred fremstilling av bakgrunnen for den industrielle revolusjon med utgangspunkt i hele forelesningen. Fokuser spesielt på hvordan en rekke forskjellige faktorer (politiske, økonomiske, teknologiske, etc) kan forklare hvorfor denne prosessen begynte i akkurat England.