KA_logo_v2

Historie

Historie 300-1536 9: Kristning, kirke og kultur

Pensum å lese før forelesning: Sigurdsson 2011: 80-84, 99-103, 134-162; Gustavsson 2010: 53-57; Øye 2005: 68-79 

Her finner du arbeidsoppgaver til forelesningen:


Del 1

Hvem sto bak kristningen av Norge?

Hva var de første endringene kristningen medførte for det norske samfunnet?

Hvordan ble kirken organisert i den første fasen?


Del 2

Hvordan henger kirkens utvikling i norsk høymiddelalder sammen med utviklingen i Europa for øvrig?

Hvorfor ble erkebispesetet i Nidaros en betydelig maktfaktor i denne perioden?

Hva kjennetegnet kirkens organisering i Norge etter at den løsrev seg fra kongemakten?


Del 3

Hvorfor kan vi si at kristningen av den norske befolkningen handlet om en form for disiplinering?

Hvordan festet kirken grepet om folks tanker og forestillinger i høymiddelalderen?

Hva var helgen- og relikviekulten, og hva slags funksjon spilte dette i middelalderkirken?