KA_logo_v2

Historie

Historie 300-1536 10: Den politiske utviklingen i senmiddelalderen

Pensum å lese før forelesning: Sigurdsson 2011: 197-234, 260-280 

Her finner du arbeidsoppgaver til forelesningen.

Del 1

Hvilke faktorer førte til de skandinaviske riksunionene i senmiddelalderen?

Hvilken rolle spilte Margrete Valdemarsdatter i den nordiske unionsdannelsen? 

Hva kjennetegnet spenningene i de politiske prinsippene som ble nedfelt i Kalmarunionens avtale – og hvilke utslag fikk disse spenningene?

 

Del 2

Hvilke tegn så man til at Norge var blitt en underlegen part etter nordens todeling? 

Hva var «Stockholms blodbad» og hvilke politiske konsekvenser fikk det i Skandinavia? 

Hvilke grep tok danskekongen Kristian 3. for å vinne kontroll over Norge?

 

Del 3

Hva var det norske lenssystemet og hvorfor ble det ofte en kilde til konflikter? 

Hva kjennetegnet de norske bondeopprørerene som oppsto fra 1420-tallet og utover? 

Hvilke tegn på styrke og svekkelse kan vi se i den selvstendige norske kirken fra 1300-tallet til reformasjonen ble innført i 1536/-37?