KA_logo_v2

Historie

Historie 1536-1870 5: 1800-talls revolusjoner og nasjonalstatsutvikling

Pensum å lese før forelesning: Palmer 2007: 451–558 

Kontrollspørsmål Historieforelesning 112-5

Del 1

Hva var hovedpunktene i fredsavtalen tegnet ved Wienkongressen etter Napoleonskrigene?

Hva er forskjellen mellom den dynastiske politiske tenkemåten og den nasjonalistiske politiske tenkemåten?

Hvorfor fikk nasjonsbygging politisk betydning flere steder i Europa på 1800-tallet?

Del 2

Hvordan ble de nasjonalistiske bevegelsene en utfordring for de gamle imperiene, som det spanske, det østerrikske og det osmanske?

Hva kjennetegnet Frankrike i restaurasjonstiden etter Napoleon?

Hvorfor måtte det parlamentariske systemet i England reformeres?

Hvorfor mente mange at reformene av systemet i England ikke gikk langt nok?

Del 3

Hvilke følger fikk revolusjonene i 1848 ulike steder i Europa?

Hva kjennetegner Louis Bonapartes (Napoleon III) regjeringstid i Frankrike?

Hvorfor opplevde Frankfurtforsamlingen i 1848-49 at det var vanskelig å samle Tyskland under én felles grunnlov?

Del 4

Hvordan ble Tyskland samlet til én stat?

Hvordan ble Italia samlet til én stat?

Hvilke reformer ble gjennomført for å modernisere det russiske tsarriket på andre halvdel av 1800-tallet?