KA_logo_v2

Historie

Historie 300-1536 11: Demografisk, sosial og økonomisk utvikling i middelalderen

Pensum å lese før forelesning: Sigurdsson 2011: 163-195, 235-259; Gustavsson 2010: 31-34, 57-62; Øye 2005: 27-45, 54-61, 80-89 

Her finner du kontrollspørsmål til forelesningen:

Del 1:

Hva er de generelle demografiske utviklingstendensene i norsk høy- og senmiddelalder? 

Hva var «det indre landnåmet»? 

Hvordan virket befolkningseksplosjonen i høymiddelalderen inn på de sosiale og eiendomsmessige forholdene?

 

Del 2: 

Hvilke funksjoner hadde gildet i norske lokalsamfunn i middelalderen? 

Hvilke faktorer drev byutviklingen i Norge? 

Hvorfor fikk tyske interesser så stor innflytelse i deler av Norge i middelalderen? Del 3:  

Hvordan preget pestkrisene kalt Svartedauden forholdene i Norge? 

Hvorfor kan vi si at krisen førte til en form for sosial utjevning? 

Hvilken rolle fikk kirken under krisen – og hvordan
ble den selv rammet?