KA_logo_v2

Historie

Historie 300-1536 8: Norge blir en stat?

Pensum å lese før forelesning: Sigurdsson 2011: 60-80, 85-133; Gustavsson 2010: 35-53; Øye 2005: 90-101 

Her finner du arbeidsoppgaver til forelesningen.

Del 1

Gjør rede for hovedbegivenhetene i den norske rikssamlingen. 

Drøft deretter hvilken rolle kristendommen spilte i denne prosessen. 

Del 2

Hvilken rolle spilte hirden i administrasjonen av Norge i perioden etter samlingen? 

Hvilken funksjon utøvet tingene i det norske lokalsamfunnet? 

Del 3

Hva var de bakenforliggende årsakene til at Norge i perioden 1130-1240 gjennomgikk en serie ødeleggende borgerkriger? 

På hvilken måte kan kongedømmet sies å ha kommet styrket ut av borgerkrigene?

Del 4

Hvordan konsoliderte kong Sverres etterkommere makten i løpet av 1200-tallet? 

Hvorfor beskrives perioden 1202-1319 som en storhetstid i Norges historie?