KA_logo_v2

Exphil

Førsokratikerne

Førsokratikerne var de greske filosofene som tidsmessig kom før Sokrates (ca. 470-399 f.Kr). De regnes som opphavsmenn til den Vestlige filosofien. De første virket tidlig på 500-tallet f.Kr.

Selve begrepet førsokratikerne, som stammer fra Cicero, sier noe om et organiseringsprinsipp innenfor antikk gresk filosofi: Filosofien defineres i forhold til Sokrates og Platon og forbereder deres komme. Begrepet er dermed ikke nødvendigvis sakssvarende og rettferdig overfor filosofene som begrepet dekker. Den førsokratiske filosofien deles vanligvis inn etter «skoledannelser».

Vi har bevart lite skriftlig etter førsokratikerne, og i stor grad stammer det vi vet om dem i dag, fra fragmenter skrevet av senere filosofer som i forbifarten kommenterer en av førsokratikerne.