KA_logo_v2

Nettundervisning filosofi og kultur

Exfac 4: Søren Kierkegaard

Velkommen til fjerde forelesning i exfac. Tema for forelesningen er Søren Kierkegaard og eksistensialismen.

Pensum å lese før forelesning: Handling, valg og ansvar s. 227-247

Arbeidsoppgaver, exfac 4, Søren Kierkegaard

Del 1

Hva betyr det, i eksistensialistisk forstand, at mennesket er «kastet inn» i den jordlige eksistens? Hvorfor blir døden et sentralt tema i eksistensialismen? På hvilken måte henger Kierkegaards skrivestil sammen hans eksistensialistiske tenkning? Hvorfor er Kierkegaard uenig i Hegels dialektiske metode?

Del 2

På hvilken måte er Kierkegaards karakterisering av spissborgeren knyttet til en samfunnskritikk? Gjør kort rede for det estetiske og det etiske stadiet, med vektlegging av den indre spenningen som motiverer videre bevegelse. Hva er, ifølge Kierkegaard, grunnlaget for Gudstroen? Hvorfor er det slik at vi kan ledes til å velge å tro på Gud? Hva betyr det for Kierkegaard å innta en autentisk eller ekte væremåte?

Del 3

Hvordan kan Kierkegaard sies å bryte med det tradisjonelle synet på troen? Gjør kort rede for uenigheter mellom Kierkegaard og Thomas Aquinas. Hva er Kierkegaards sinnelagsetikk, og på hvilken måte henger denne sammen med eksistensialismen?