KA_logo_v2

Nettundervisning filosofi og kultur

Exfac 1: Sokrates, Platon og Aristoteles

Velkommen til første nettforelesning i exfac. Forelesningen fordeler seg over tre videoer som dere kan se under. Kontrollspørsmålene er også delt i tre, og vi anbefaler at dere tester dere selv etter hver video. 

Pensum å lese før forelesning: Handling, valg og ansvar s. 15-86

Kontrollspørsmål Exfac 1: Etikk, menneskesyn og politisk tenkning i antikken: Sokrates, Platon, Aristoteles
 
Del 1
 
Hvordan henger etikk sammen med synet på menneske som handlende vesen?
 
Hvilke hovedretninger kan vi skille mellom i etikk?
 
Hvem var sofistene?
 
Hvorfor ble sofistene kalt for relativister?
 
Del 2
 
Hvorfor mente Sokrates at det var viktig å komme fram til gode definisjoner av temaet man diskuterer?
 
Hva var Sokrates’ etiske budskap?
 
Hva kjennetegner Platons idélære?
 
Hva mener Platon kjennetegner menneskets vesen?
 
Hva bør forholdet være mellom menneskets vesen og statens oppbygning, ifølge Platon?
 
Del 3
 
Hvilke tre grupper/stender mener Platon at idealstaten må settes sammen av?
 
Hvordan henger Platons lære om hoveddydene sammen med statens oppbygning?
 
Hvorfor mener Aristoteles at vi kan komme fram til hvordan mennesket bør leve ved å finne ut av hva som er menneskets vesenskjennetegn?
 
Hvilke tre hovedområder for menneskets virkeliggjøring av sitt vesen skiller Aristoteles mellom?
 
Hva mener Aristoteles med den gyldne middelvei?
 
Hvilke tre hovedtyper av styreform skiller Aristoteles mellom, og hvordan mener han at de kan utarte til dårlige utgaver av seg selv?