KA_logo_v2

Filosofi, Samfunn og Språk

Exfac 7: Karl Popper

Pensum å lese før forelesning: Gilje og Grimen kap. 3 og 4; Hauge og Holgernes kap. 6 og 8

Her finner du arbeidsoppgaver til forelesningen.

Del 1:

1) Hvilke punkter i Wienerkretsens program var Popper enig i?

2) Ifølge Popper var både marxismens historieteori og psykoanalysen pseudovitenskapelige teorier. Hvorfor?

Del 2:

1) Hvorfor mente Popper at verifikasjonsprinsippet ikke kunne brukes som en demarkasjonslinje mellom ekte og uekte vitenskap?

2) Hva går Poppers falsifikasjonsprinsipp ut på?

3) Hvordan foregår kunnskapsvekst i følge Popper?

4) Hvilken rolle mente Popper forutsigelser burde spille innen samfunnsvitenskapene? 

Del 3:

1) Gjør rede for Imre Lakatos' kritikk av falsifikasjonsprinsippet

2) Ifølge Lakatos gir Popper en forenklet fremstilling av hvordan vitenskapelig praksis. Hva mener han med det?

3) Hva er de tre komponentene i et forskingsprogram?