KA_logo_v2

Filosofi og kultur

Exfac 5: Sartre og de Beauvoir

Pensum å lese før forelesning: Handling, valg og ansvar s. 249-242

Her finner du arbeidsoppgaver til forelesningen.

Del 1

1. På hvilken måte kan Sartres eksistensialisme sies å være ateistisk til forskjell fra Kierkegaards kristne eksistensialisme? 2. Hva betyr det at Sartre trekker inn en erkjennelsesteoretisk dimensjon i eksistensialismen?

Del 2

1. Gjør kort rede for skillet mellom væren-i-seg og væren-for-seg. 2. Hva består kvalmen i, forstått som en eksistensiell erfaring, ifølge Sartre? 3. Hva legger Sartre i det at mennesket er radikalt fritt? 4. Hvordan kan Sartres begrep om den Andre sies å være av moralfilosofisk betydning?

Del 3

1. På hvilken måte kan de Beauvoir sies å utvikle en feministisk eksistensialisme? 2. Hvordan tenker de Beauvoir forholdet mellom menn og kvinner? 3. Hva består de Beauvoirs feministiske tolkning av Sartres frihetsbegrep i?