KA_logo_v2

Nettundervisning filosofi og kultur

Modernitetens idéhistorie 3 - Kierkegaard

Pensum til forelesningen: 

Kierkegaard: utdrag fra Enten–Eller, Afsluttende uvidenskabelige efterskrift, og Kjerlighedens gjerninger

Svendsen: «Kierkegaard» i Vestens tenkere

Heyerdahl: «Kjærlighetsideen hos Søren Kierkegaard»

Lubac: The Drama of Atheist Humanism

Den moderne verdens idéhistorie: s. 123-150

De europæiske ideers historie: 293-296 og 354-362


Arbeidsoppgaver

Del 1:
1. Gjør kort rede for de «indre spenningene» i hvert stadium på «livets vei».
2. På hvilken måte kan Kierkegaards filosofi sies å ha knytninger til protestantismen?

Del 2:
1. Hvorfor er Kierkegaard kritisk til opplysningstidens fornuftsindivid?
2. Hva kritiserer Kierkegaard romantikkens idealer for?
3. Hvordan knytter Kierkegaard ideen om «enten-eller» til spissborgeren, estetikeren og etikeren?

Del 3:
1. Redegjør kort for forskjellen på eros og agape.
2. Hvorfor er erosdriften til etikeren å regne som selvisk?
3. På hvilken måte er Kierkegaards syn på kjærligheten knyttet til etikken?