KA_logo_v2

Filosofi og kultur

Modernitetens idéhistorie 7 - Simone de Beauvoir

Pensum til forelesningen:

  • De Beauvoir: utdrag fra Det annet kjønn
  • Moi: Hva er en kvinne
  • Den moderne verdens idéhistorie: s. 168- 184 og 431-464


Arbeidsoppgaver til forelesningen:

Del 1

Ingen oppgaver til første del.

Del 2

1. På hvilken måte kan de Beauvoirs feminisme sies å stå i overgangen fra «feminismens første bølge» til «feminismens andre bølge»?

2. Hva består de Beauvoirs universalisme i?

3. Hvorfor hevder Liedman at slutten av 1950-tallet og hele 1960-tallet var «etterkrigsuniversalismens mest fremgangsrike periode»?

Del 3

1. Hva legger de Beauvoir i det at «kvinnen» ikke er en skjebne, og hvordan er dette knyttet til det eksistensialistiske frihetsbegrepet?

2. Hva legger de Beauvoir i spørsmålet «finnes det i det hele tatt kvinner?»

3. Hva består kvinnekampens egenart i ifølge de Beauvoir?