KA_logo_v2

Ressurser

Klassikere i Vestens moderne idéhistorie (REL170)

REL170 er et innføringsemne i modernitetens idéhistorie. Gjennom utvalgt original- og kommentarlitteratur studeres sentrale ideer i europeisk tenkning og skjønnlitteratur fra renessansen til vår egen tid. Lesningen av originalverker sikter primært mot å gi studenter kunnskaper om epokens ideer, mens sekundærlitteraturen viser forbindelsen mellom de ulike verkene og trekker opp de idéhistoriske linjer.

Emnet gjør studenter kjent med viktige trekk ved moderniteten, med vekt på epokens nye perspektiver på gud, verden og mennesket. Menneskets frigjøring fra ytre autoriteter (kirke, folketro, filosofiens og litteraturens mestere og den alminnelige mening) står sentral, samt den nyervervede tilliten til menneskets egen fornuft og naturvitenskapens fremvekst.

Gjennom emnet blir man ikke bare kjent med modernitetens bærende ideer, men også en modernitets- og fornuftskritikk som blant annet tar utgangspunkt i hva det moderne mennesket har mistet eller oversett på sin vei mot vitenskapelige og teknologiske fremskritt. Herunder vektlegges forståelsen av kirkens og religionens betydning i moderniteten.