KA_logo_v2

For søkere

Språkkurs

Alle Kulturakademiets programmer inkluderer språkkurs. Det er imidlertid ikke obligatorisk med språkundervisning.

Du kan studere språk på tre ulike måter:

  1. Årsstudium i språk
  2. Språkskoleundervisning over 3 eller 6 måneder (semesterstudium)
  3. Intensiv språkundervisning over 3 eller 4 uker innbakt i semesterstudiene i Filosofi, samfunn og språk eller Historie og språk

Årsstudium i språk

Vi tilbyr tysk årsstudium i Berlin, spansk årsstudium i Barcelona og fransk årsstudium i Paris. Disse studiene kombinerer skoleundervisning på studiestedet med nettundervisning ved en akkreditert høyskole og kan gi 60 studiepoeng. Årsstudiene i tysk, spansk og fransk er for studenter som er særlig opptatt av å lære seg språkene og ønsker å gjøre dette på et akademisk og teoretisk nivå. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning kan årsstudiene gi undervisningskompetanse. Deler av skoleundervisningen vil være sammen med andre internasjonale studenter, mens andre deler vil være i egne lukkede grupper. Det gjøres oppmerksom på at nivået er høyt på årsstudiene i språk, og studenter som er usikre på om språkferdighetene er høye nok (minst B1), anbefales å velge semesterstudiet i tysk, spansk eller fransk.

Språkskoleundervisning (semesterstudium)

Det tilbys språkskoleundervisning over 3 eller 6 måneder i italiensk (Roma), spansk (Barcelona), tysk (Berlin) og fransk (Paris). Undervisningen er intensiv og foregår over 20 timer i uken. Studiene egner seg for studenter som ønsker å mestre språkene i hverdagslige situasjoner og i tekst og for studenter som ønsker å studere videre ved lokale universiteter. Språkskolestudiet gir ikke studiepoeng, men kan gi rett til studiestøtte fra Lånekassen. Undervisningen finner sted på alle nivåer fra A1 til C2. Etter å ha gjennomført en kort diagnostisk test plasseres man i grupper sammen med andre internasjonale studenter på et nivå som svarer nøyaktig til de språkferdighetene man har. 

Språkundervisning i semesterstudiene i Filosofi, samfunn og språk og Historie og språk

Alle semesterstudiene inneholder valgfrie språkkurs. Påmelding er via skjema som man får tilsendt før semesterstart. Normalt velger ca. 90% av studentene å følge språkkurset, noe vi også anbefaler. Undervisningen er intensiv og foregår over 20 timer i uken i 3 eller 4 uker ganske tidlig i semesteret. I Roma kan du lære deg italiensk; i Barcelona kan du lære deg spansk; i Berlin kan du lære deg tysk; i Paris kan du lære deg fransk; og i Cambridge kan du bli bedre i engelsk gjennom å ta et forberedelseskurs til TOEFL-test. Undervisningen finner sted på alle nivåer fra A1 til C2. Blant Kulturakademiets studenter vil det alltid være både nybegynnere og studenter med større språkferdigheter for eksempel fra videregående skole. Etter å ha gjennomført en kort diagnostisk test plasseres man i grupper sammen med andre internasjonale studenter på et nivå som svarer nøyaktig til de språkferdighetene man har.