KA_logo_v2

For søkere

Språkkurs

Alle Kulturakademiets programmer inneholder språkkurs. Det er imidlertid ikke obligatorisk med språkundervisning på alle studieprogrammer.

Du kan studere språk på tre ulike måter:

  1. Ett år ved språkskole
  2. Semesterstudium ved språkskole (over 3 måneder)
  3. Intensiv språkundervisning over 3 eller 4 uker innbakt i studiene i Filosofi, samfunn og språk eller Historie og språk

Språkskoleundervisning (årsstudium)

Det tilbys språkskoleundervisning over to semestre med 3 måneder undervisning per semester i italiensk (Roma), spansk (Barcelona), tysk (Berlin) og fransk (Paris). Undervisningen er intensiv og foregår over 20 timer i uken. Studiene egner seg for studenter som ønsker å mestre språkene i hverdagslige situasjoner og i tekst, og for studenter som ønsker å studere videre ved lokale universiteter. Språkskolestudiet gir ikke studiepoeng, men kan gi rett til studiestøtte fra Lånekassen. Undervisningen finner sted på alle nivåer fra A1 til C2. Etter å ha gjennomført en kort diagnostisk test plasseres man i grupper sammen med andre internasjonale studenter på et nivå som svarer nøyaktig til de språkferdighetene man har.

Språkskoleundervisning (semesterstudium)

Det tilbys språkskoleundervisning med 3 måneders undervisning i italiensk (Roma), spansk (Barcelona), tysk (Berlin) og fransk (Paris). Undervisningen er intensiv og foregår over 20 timer i uken. Studiene egner seg for studenter som ønsker å mestre språkene i hverdagslige situasjoner og i tekst, og for studenter som ønsker å studere videre ved lokale universiteter. Språkskolestudiet gir ikke studiepoeng, men kan gi rett til studiestøtte fra Lånekassen. Undervisningen finner sted på alle nivåer fra A1 til C2. Etter å ha gjennomført en kort diagnostisk test plasseres man i grupper sammen med andre internasjonale studenter på et nivå som svarer nøyaktig til de språkferdighetene man har.

Språkundervisning i semesterstudiene i Filosofi, samfunn og språk og Historie og språk

Alle semesterstudiene inneholder valgfrie språkkurs. Påmelding er via skjema som man får tilsendt før semesterstart. Normalt velger ca. 70 % av studentene å følge språkkurset, noe vi også anbefaler. Undervisningen er intensiv og foregår over 15-20 timer i uken i 3 uker ganske tidlig i semesteret. I Roma kan du lære deg italiensk; i Barcelona kan du lære deg spansk; i Berlin kan du lære deg tysk; i Paris kan du lære deg fransk; og i London kan du bli bedre i engelsk gjennom å ta et forberedelseskurs til TOEFL-test. Undervisningen finner sted på alle nivåer fra A1 til C2. Blant Kulturakademiets studenter vil det alltid være både nybegynnere og studenter med større språkferdigheter fra for eksempel undervisning på videregående skole. Etter å ha gjennomført en kort diagnostisk test plasseres man i grupper sammen med andre internasjonale studenter på et nivå som svarer nøyaktig til de språkferdighetene man har.