KA_logo_v2

For søkere

Språkkurs

Reis med Kulturakademiet og lær deg lokalspråket på ditt studiested! Vi tilbyr flere former for språkkurs, både intensivkurs og semester- og årsstudier i språk.

Vi tilbyr følgende former for språkundervisning ved våre studiesteder

Semester- og årsstudium i språk (kun i Paris og Berlin)

Ved Kulturakademiet i Paris og Berlin tilbyr vi semester- og årsstudier i henholdsvis fransk eller tysk. Undervisningen, som arrangeres i samarbeid med lokale språkskoler, er intensiv og foregår over 15-20 timer i uken. Studiene egner seg for studenter som ønsker å mestre fransk eller tysk i hverdagslige situasjoner, og for studenter som ønsker å studere videre ved lokale universiteter i Frankrike eller Tyskland. Språkstudier gir ikke studiepoeng, men kan gi rett til studiestøtte fra Lånekassen. Undervisningen finner sted på alle nivåer fra A1 til C2. Etter å ha gjennomført en kort diagnostisk test plasseres man i grupper sammen med andre internasjonale studenter på et nivå som svarer nøyaktig til de språkferdighetene man har.

Fransk semesterstudium språkskole

Fransk årsstudium språkskole

Tysk semesterstudium språkskole

Tysk årsstudium språkskole

Intensiv språkundervisning for studenter på semester- eller årsstudier i Filosofi, samfunn, historie og språk, Filosofi, samfunn og språk eller Historie og språk

Studieprogrammene Filosofi, samfunn, historie og språk, Filosofi, samfunn og språk eller Historie og språk, inneholder valgfrie språkkurs. Er du årsstudent på programmet Filosofi, samfunn, historie og språk, har du mulighet til å følge språkkurs begge semestrene dine.

Påmelding til språkkurs skjer via eget skjema som man får tilsendt før semesterstart. Normalt velger ca. 70 % av studentene å følge språkkurs i løpet av studieoppholdet, noe vi også anbefaler. Kurset består av 15 x 3 timer undervisning.

I Roma kan du lære deg italiensk; i Barcelona kan du lære deg spansk; i Berlin kan du lære deg tysk; i Paris kan du lære deg fransk; og i London kan du bli bedre i engelsk. Undervisningen, som arrangeres i regi av lokale språkskoler eller av Kulturakademiets egne språklærere, tilbys på mange nivåer. Blant Kulturakademiets studenter vil det alltid være både nybegynnere og studenter med større språkferdigheter fra for eksempel undervisning på videregående skole.

Pris for intensivkurs i språk er 460 euro våren 2024.

Her kan du lese mer om våre studietilbud i Barcelona, Berlin, London, Paris og Roma.